Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Advocaat Monique Hennekens: ‘ook afvalbranche moet voldoen aan privacyregelgeving’

19 juni 2017
Regelgeving & Standaards,
0 Reacties
Monique Hennekens Hekkelman Advocaten privacy privacywetgeving Waste Insight blog afvalindustrie

‘Adressen zijn objectgegevens en vallen daarom niet onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.’ Het is een aanname die advocaat Monique Hennekens in de praktijk vaak tegen komt. ‘Het tegendeel is waar’, ontzenuwt ze die veronderstelling. ‘Een adres is te herleiden naar een persoon en is daarom een persoonsgegeven. En die valt wel onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.’ Monique Hennekens weet waar ze het over heeft. Ze is advocaat, gespecialiseerd in privacy en gastblogger voor het Waste Insight-blog. In haar blogposts belicht ze de onderwerpen met betrekking tot privacy die voor de afvalindustrie belangrijk zijn. Het Waste Insight-blog blikt in dit artikel met haar terug op de eerste gepubliceerde blogposts. Volgende maand post Monique het volgende artikel in haar serie. Dit keer over: de meldplicht datalekken binnen de afvalbranche.

Blogpost 1: persoonsgegevens verwerken in de afvalbranche

Gemeenten en afvalverwerkers gebruiken afvalpassen en chips in minicontainers, om onder meer de afvalinzameling te optimaliseren en het scheiden van afval te stimuleren. De afvalpassen en de minicontainers worden meestal op adresniveau uitgegeven. Daarom moeten gemeenten en afvalinzamelaars voldoen aan de privacyregelgeving. De reden daarvoor ligt voor de hand: een adres kan tot een individu worden herleid en is daarom een persoonsgegeven. De privacyregelgeving is dan ook van toepassing. Het gaat om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf mei 2018 de Europese privacy verordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Meer weten over begrippen m.b.t. persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens? Lees dan: ‘persoonsgegevens verwerken in de afvalbranche, wat houdt dat in?’

2e blogpost: eerst doeleinden afvalpas vastleggen

Een basisprincipe uit de privacyregelgeving is dat voor iedere verwerking van persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel moet zijn bepaald. Deze doeleinden moeten worden zijn vastgelegd voor de verwerking van persoonsgegevens. De gedefinieerde doelen bepalen de ruimte voor de verwerking. Als een persoonsgegeven wordt verzameld voor een bepaald doel mag dat persoonsgegeven niet op een later moment worden verwerkt voor een volledig ander doel. Zo mogen bijvoorbeeld camerabeelden voor de beveiliging van een milieustraat niet worden gebruikt om een werknemer aan te spreken op zijn of haar functioneren richting bezoekers. Ook mogen stortgegevens die worden verzameld om afvalstoffenheffing te berekenen niet worden gebruikt om sociale zekerheidsfraude of leegstand op te sporen. Deze verwerkingen liggen buiten het oorspronkelijk bepaalde doel en zijn daarom in strijd met de privacyregels.

Meer weten over de gerechtvaardigde doelen voor de verwerking van persoonsgegeven? Lees dan: Afvalpas? Leg eerst de doeleinden vast!

3e blogpost: grondslag verwerking persoonsgegevens met afvalpas

De Wet bescherming persoonsgegevens biedt mogelijkheden om persoonsgegevens te verwerken met een afvalpas. Voor het verwerken van persoonsgegevens moet een gerechtvaardigde grondslag bestaan die in de wet staat. In de Wet bescherming persoonsgegevens staan zes grondslagen. Om via een afvalpas adresgegevens en andere daaraan gekoppelde gegevens te mogen verwerken, zal in ieder geval één van deze grondslagen nodig zijn. Toestemming is de bekendste grondslag om persoonsgegevens te mogen verwerken. De wet vereist dat de toestemming ondubbelzinnig is. Degene die toestemming verleent moet weten welke gegevens van hem worden verwerkt, voor welk doel en op welke wijze. Bovendien mag hij toestemming weigeren of op ieder willekeurig moment intrekken. De betreffende persoonsgegevens mogen dan niet (meer) worden verwerkt. Voor een afvalpas die de gemeente wil inzetten voor de afvalinzameling van alle aansluitingen is dit daarom geen geschikte grondslag. Daarvoor kan wel de grondslag ‘de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak’ worden gebruikt.

Meer weten over grondslagen voor verwerking persoonsgegevens? Lees dan: Persoonsgegevens verwerken met een afvalpas: wat is de grondslag?

4e blogpost: niet meer gegevens verzamelen dan noodzakelijk

Een afvalpas kan worden gebruikt om te controleren of iemand inwoner is van een gemeente. Bijvoorbeeld bij een milieustraat of voor het openen van een (ondergrondse) container. Via een afvalpas worden persoonsgegevens, zoals adresgegevens, verwerkt. Daarom geldt de privacyregelgeving. Een basisvereiste is dat niet meer persoonsgegevens mogen worden verwerkt dan noodzakelijk om een bepaald doel te bereiken. Om de privacy van individuen te beschermen, mogen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk. Persoonsgegevens verzamelen omdat het kan of handig is, mag niet. Dit vereiste geldt voor gemeenten en voor afvalverwerkers. Is het doel van de afvalpas het voorkomen van afvaltoerisme, dan hoeft alleen te worden gecontroleerd of de aanbieder van afval een inwoner is. Het verwerken van stortgegevens is voor dat doel alleen niet noodzakelijk.

Meer weten over privacyregelgeving en persoonsgegevens? Lees dan: Privacy en de afvalpas: verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk

5e blogpost: informatieplicht privacy afvalpas

Naast de eerder genoemde basisbeginselen van de privacyregelgeving, moet bij het gebruik van afvalpassen ook worden voldaan aan de informatieplicht. Burgers moeten worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens met de afvalpas. Dat moet gebeuren voordat met een afvalpas persoonsgegevens worden verwerkt. Het gaat onder meer om welke persoonsgegevens voor welk doel worden verwerkt, of deze gegevens worden verstrekt aan derden en wat de rechten van de burgers zijn. Deze informatie dient eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk te zijn. De informatie kan worden opgenomen in een brief bij het toesturen van de afvalpas, in een privacyverklaring op de website, met de vermelding van een hyperlink op de afvalpas of in een folder die huis aan huis wordt verspreid. De informatieplicht geldt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens, dus bijvoorbeeld ook via chips in minicontainers of bij kentekenregistratie bij een milieustraat.

Meer weten over de informatieplicht bij het verwerken van persoonsgegevens met ene afvalpas? Lees dan: Privacy en de afvalpas: informatieplicht

6e blogpost: beveiliging persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens wordt een steeds belangrijker vereiste binnen het privacyrecht. Dit geldt ook voor de afvalbranche. Iedere organisatie moet zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De beveiliging is passend als de maatregelen zijn afgestemd op de risico’s en de aard van de persoonsgegevens. Daarvoor is een risicoanalyse nodig. Daarbij wordt geanalyseerd wat de gevolgen zijn voor de betrokkene als zijn of haar persoonsgegevens niet meer toegankelijk zijn of door onbevoegden kunnen worden gebruikt. Hoe gevoeliger de gegevens, hoe groter de gevolgen. Zo zullen financiële gegevens in het kader van DIFTAR beter moeten worden beveiligd dan een lijst met alleen adresgegevens of afvalpasgegevens. Welke beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden, hangt ook af van de risico’s van de verwerking. Denk daarbij aan het aantal personen dat intern en extern toegang heeft tot de gegevens en de wijze van uitwisseling of opslag van de gegevens.

Meer weten over beveiliging van persoonsgegevens? Lees dan: Beveiliging persoonsgegevens in de afvalbranche

Privacy-advocaat Monique Hennekens, Hekkelman Advocaten

Auteur Monique Hennekens is advocaat bij Hekkelman Advocaten en gespecialiseerd in privacy. In een serie posts voor het Waste Insight-blog over privacy belicht ze voor de afvalindustrie de belangrijkste onderwerpen. Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacygebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als Europese privacyregelgeving en geeft zij regelmatig cursussen en (in house) trainingen. Op IT-gebied begeleidt zij zowel leveranciers als afnemers bij diverse IT-projecten en bij het beoordelen of opstellen van contracten, zoals ERP (raam)overeenkomsten, hostingovereenkomsten, softwarelicenties en SLA’s.

Meer weten?

Wilt u meer weten over privacy in de Nederlandse afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens. Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x