Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Advocaat Monique Hennekens werkt aan herziene versie boek ‘Privacy in de afvalindustrie’

21 augustus 2019
Regelgeving & Standaards,
0 Reacties
Stortgegevens afvalpas AVG privacy advocaat Monique Hennekens Waste Insight PieterBas Aiutomatisering AFAS Software

Er komt een complete herziene versie van ‘Privacy in de afvalindustrie’. Auteur, advocaat Monique Hennekens, publiceert vanaf volgende week op het Waste Insight-blog de eerste sneak peaks van de posts die in haar boek worden opgenomen. ‘De eerste uitgave is van mei vorig jaar. De onderwerpen die daarin aan bod komen, zijn geschreven voor de invoering van de AVG – de Algemene Verordening Gegevensbescherming die 25 mei 2018 van kracht werd. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en tekent zich steeds duidelijker af hoe de AVG wordt toegepast, hoe de Autoriteit Persoonsgegevens er mee omgaat en waar de prioriteiten van de toezichthouder liggen’, vertelt Monique Hennekens desgevraagd. Ze merkt in haar advocatenpraktijk dat veel organisaties worstelen hoe ze de AVG concreet moeten invullen. ‘Vaak ontbreken processen om bijvoorbeeld tijdig te reageren op een verzoek om inzage in persoonsgegevens of het melden van een datalek. Het halen van de daarvoor gestelde deadlines is cruciaal’, benadrukt ze. ‘Anders bestaat de kans dat de AP handhaaft of de betrokkene een procedure start.’

Risico’s als processen niet zijn afgestemd op de AVG

Het e-mailverkeer tussen medewerkers dat de privacy-advocaat soms onder ogen krijgt, illustreert volgens haar dat er niet altijd processen zijn ingericht om inzageverzoeken tijdig te honoreren. ‘Intern is er niet bekend wat er moet gebeuren als een burger de klantenservice vraagt welke persoonsgegevens worden verwerkt. Er is vaak geen vast aanspreekpunt die dat oppikt. Dan gaat zo’n vraag in de organisatie van hot naar her. Terwijl de AVG wel deadlines hanteert, bijvoorbeeld binnen een maand reageren als het gaat om een inzageverzoek in persoonsgegevens. Voor het melden van datalekken is dat zelfs 72 uur. Als niemand weet wat er moet gebeuren, is die termijn zo voorbij. Met alle risico’s van dien. Zo kan een betrokken burger zelf een procedure starten en een schadevergoeding vragen of een klacht indienen bij de AP. Bestuursorganen, zoals gemeenten, die niet tijdig reageren op een inzageverzoek, kunnen zelfs in gebreke worden gesteld. Mocht die termijn verstrijken dan zijn zij  direct een dwangsom verschuldigd.’ Mede om die redenen is het volgens haar belangrijk processen goed ‘AVG-proof‘ te organiseren. ‘Daarom komt dat onderwerp ook uitgebreid aan bod in de herziene versie van mijn boek over privacy in de afvalindustrie.’

Meer weten? Lees dan ook: wat te doen als een burger vraagt om zijn kopie persoonsgegevens?

AP krijgt veel klachten over afvalindustrie

In het eerste jaar na invoering van de AVG heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nog geen boetes opgelegd. ‘Die periode is gebruikt om organisaties voor te lichten en te informeren’, zegt Monique. ‘Bij eventuele klachten werd in samenwerking met betreffende organisatie naar een oplossing gezocht. Maar dat is nu voorbij’, wordt duidelijk uit haar verhaal. ‘De eerste forse boete van 460.000 euro is inmiddels opgelegd aan het HagaZiekenhuis vanwege onvoldoende interne beveiliging van patiëntendossiers. Tientallen medewerkers van het ziekenhuis konden onnodig het medisch dossier inzien van een bekende Nederlander. In de afvalindustrie zijn nog geen boetes opgelegd’, aldus de privacy-advocaat. ‘Maar er speelt wel veel, zoals het cameratoezicht op milieustraten of het op inhoud controleren van minicontainers. Alhoewel dat laatste voor gemeenten relevant is om hun VANG-doelen te halen, moeten die controles wel in overeenstemming met de AVG zijn ingericht. Bovendien liggen er al veel klachten bij de AP. Hoe meer klachten er over een sector of organisatie zijn, hoe sneller een onderzoek volgt met het risico op handhaving en een eventuele boete. Veel van de klachten komen van burgers die vinden dat er meer persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig. Ook het gebrek aan transparantie over welke persoonsgegevens worden verwerkt is een veel gehoorde klacht. In het boek zal ik verschillende praktijkvoorbeelden bespreken en toelichten hoe de AVG in de praktijk kan worden toegepast.’

Meer weten? Lees dan ook: Privacy-advocaat Monique Hennekens in BEwerken: ‘AVG omvat meer dan gedacht’

Privacy-advocaat Monique Hennekens

Monique Hennekens Hekkelman Advocaten Privacy AVG afvalindustrie Waste Insight AFAS Software PieterBas Automatisering
Monique Hennekens, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen, gespecialiseerd in onder meer privacy in de afvalindustrie.

Monique Hennekens is advocaat bij het kantoor van Hekkelman Advocaten en Notarissen dat ook NVRD-partner is. Monique houdt zich sinds 2012 intensief bezig met privacy. Vanaf 2016 is ze ook actief als privacy-advocaat in de afvalindustrie. Zo adviseert Monique gemeenten en afvalinzamelaars, en stelde ze samen met de NVRD meerdere privacymodellen op voor de afvalinzameling. Ook staat ze de gemeente Arnhem bij in de ‘afvalpaszaak’. Sinds 2017 is ze gastonderzoeker bij de Radboud Universiteit waar ze zich bezighoudt met het privaatrechtelijk deel van privacy, waaronder afspraken tussen partijen die gegevens delen, zoals verwerkersovereenkomsten, zorgvuldigheidsverplichtingen en aansprakelijkheden.

Wilt u meer weten over privacy in de afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens. Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x