Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Bedrijvengroepen automatiseren (deel 3): alle keuze-opties openhouden

7 juli 2015
Hybride ERP, Implementatie, service & support,
0 Reacties

Het inzamelen van huishoudelijk afval, bedrijfsafval met rolcontainers, bouw- en sloopafval met afzetcontainers of het recyclen en verwerken van afvalstromen. Met de groei van bedrijven in de afvalindustrie neemt behalve het aantal vestigingen vaak ook de diversiteit aan activiteiten toe. Een flexibele ICT-oplossing is een voorwaarde om het groeipad van bedrijven flexibel in lijn te brengen met de bedrijfsontwikkelingen. In een drieluik belicht het Waste Insight-blog het centraal of decentraal automatiseren van bedrijvengroepen met meerdere vestigingen. Cruciaal voor deze zogeheten multi-site bedrijven is dat ze niet op voorhand worden gedwongen een keuze te maken tussen centraal automatiseren of decentraal per bedrijfsonderdeel.

Eén centraal ICT-systeem

Een centraal ICT-systeem kan zo worden ingericht dat nieuwe vestigingen makkelijk kunnen worden toegevoegd. Dit kan relatief eenvoudig met een extra administratie en bijbehorende stamdata. Door slimme templates te gebruiken kan iedere vestiging een eigen ‘look and feel‘ krijgen. Dit kan in een centrale applicatie met database relatief snel en eenvoudig worden gerealiseerd. In een kort tijdsbestek kan zo een nieuw bedrijf worden toegevoegd aan de groep. PieterBas-klanten die voor deze ICT-oplossingen hebben gekozen zijn onder meer: de Rouwmaat Groep, de Baetsen-Groep, en de Dusseldorp Groep. Bij één centraal systeem moeten vroeg of laat compromissen worden gesloten als de diversiteit aan bedrijfsactiviteiten toenemen. Daar waar bijvoorbeeld de transportbewegingen van A naar B de kern van een inzamelings- en transportdivisie vormt, gaat het bij een recyclingdivisie in essentie om de massabalans. Hierdoor ontstaat het risico van suboptimalisatie.

Meerdere gespecialiseerde systemen

Bij uitbreiding met een nieuwe vergelijkbare vestiging ligt het dus voor de hand om de centrale applicatie en database van de betreffende divisie uit te breiden. Dat ligt anders als er een hele nieuwe activiteit bij komt. Dan is een betere optie een extra centrale applicatie en database die optimaal wordt ingericht voor dat nieuwe bedrijf. Het gebruik van meerdere decentrale applicaties en databases stelt extra eisen aan de uniformering van data, onderlinge ketenintegratie en bedrijfsbrede rapportage. Dit kan worden gerealiseerd door de applicaties via een Enterprise Service Bus met elkaar en met een centraal data-warehouse te verbinden. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat een debiteurennummer nooit twee keer wordt aangemaakt. Met een ESB kunnen verder ook onderlinge diensten automatisch met elkaar worden verrekend en dankzij het centrale datawarehouse kan voor de rapportage uit één bron worden geput. Bedrijfsprocessen kunnen daardoor zonder functionele beperkingen worden geautomatiseerd. Met name om die reden kozen de PieterBas-klanten OMRIN en GP Groot voor gedecentraliseerde ICT-oplossingen.

Centraal ERP-systeem AFAS

Een alternatief voor het centrale datawarehouse is een centrale ERP-applicatie, zoals van AFAS, waaraan de verschillende decentrale ICT-systemen worden gekoppeld. Door bijvoorbeeld nieuwe debiteuren eerst aan te maken in AFAS en deze daarna ter beschikking te stellen aan de divisies en hun vestigingen werkt ook hier iedereen met dezelfde nummers en codes.

Keuze-optie belangrijk

Bedrijven die hun opties open houden en niet direct kiezen voor centrale of decentrale automatisering voorkomen veel problemen en alle onnodige kosten van dien. Wanneer een bedrijf alleen groeit in omvang, is uitbreiding van het centrale ICT-systeem de beste oplossing. Als een bedrijf nieuwe bedrijfsactiviteiten ontwikkelt, blijkt het vaak beter deze in een aparte divisie onder te brengen met een eigen ICT-systeem. Het kunnen combineren van een centraal én decentraal ICT-systeem heeft als groot voordeel dat er niet alleen flexibel en snel op groei kan worden ingespeeld, de ICT-oplossing is ook nog eens altijd specifiek afgestemd op de nieuwe activiteit of vestiging. Binnen een-en-hetzelfde systeem kunnen daardoor bijvoorbeeld naast elkaar de inzameling- en transportdivisie en de divisie recyling en verwerking worden geautomatiseerd.

Waste Insight werkt als één ICT-systeem

Waste Insight is het hybride ERP-systeem waarmee bedrijven in de Vlaamse en Nederlandse afvalindustrie organisatiebreed al hun processen digitaliseren en automatiseren, zowel de complete afvallogistiek als financials, CRM en HR. AFAS Software en PieterBas Automatisering namen bijna vijf jaar geleden het initiatief tot Waste Insight. De twee kernpartners hebben de afgelopen decennia hun sporen verdiend. AFAS met software voor het automatiseren van administratieve processen, HR en CRM. Met de software van kernpartner PieterBas automatiseren bedrijven in de afvalindustrie al drie decennia al hun logistieke afvalprocessen. Van plannen, het onderweg mobiel afhandelen van orders, onbemand wegen tot en met digitaal factureren. Waste Insight werkt als één ICT-systeem. Zo is er een centrale debiteuren- en verplichtingenadministratie. Chauffeurs die zichzelf in AFAS ziekmelden zijn automatisch in PieterBas geblokkeerd. Alle koppelingen zijn gecertificeerd en worden elke 24 uur getest.

Meer weten?

Neem contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820, e-mail: acornelisse@waste-insight.nl Wilt u weten welke koplopers in de afvalindustrie al kozen voor Waste Insight? Kijk dan op de klantenpagina. Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

Reageer op dit artikel