Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Business intelligence in de afvalindustrie: een overzichtelijk dashboard in zes stappen

8 augustus 2017
Business Intelligence, Partners & Relaties, Geen onderdeel van een categorie,
0 Reacties
Business intelligence software waste-dashboard Waste Insight AFAS PieterBas Automatisering

Een actueel totaaloverzicht van alle prestatie-indicatoren op basis waarvan beslissers snel kunnen schakelen. Dat is een van de voordelen van de business intelligence dashboards van Waste Insight waarmee bedrijven al hun processen kunnen monitoren. Gegevens zijn altijd up-to-date zodat bedrijven hun beslissing daar direct op kunnen afstemmen, zoals het aanpassen van de planning of het opschalen van medewerkers en materieel. Daarmee bieden de dashboards nieuwe inzichten, bericht de AFAS-website, samen met PieterBas Automatisering partner van Waste Insight. Maar hoe je dat? In zes stappen een overzichtelijk dashboard.

Lees ook:
Met waste-dashboards kosten besparen en bedrijfsresultaat verbeteren
KPI’s in de afvalindustrie selecteren: acht voorwaarden

1: Kies juiste business intelligence-software

Nederland telt bijna 20 aanbieders van software voor business intelligence (BI). Qlik – met Qlikview en Qliksense – is binnen de afvalindustrie de bekendste. Door het aanbod en de verscheidenheid daarin, blijkt het selectieproces van BI-software in de praktijk vaak een behoorlijke kluif. Goed advies is daarom essentieel om een tool te kunnen selecteren die aansluit bij de bedrijfswensen en -eisen. Breng tijdens dat traject ook in kaart hoe de BI-software gaat worden gebruikt en wie er mee gaat werken. Is het dashboard bijvoorbeeld statisch te zien op een scherm in de loge of gaan gebruikers er doorheen klikken en analyseren?

2: Selecteer juiste KPI’s

De grootste uitdaging bij het gebruik van BI is het antwoord op de vraag: ‘welke cijfers laat je zien?’. Maak daarom een goede selectie van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s): cijfers die cruciaal zijn voor het resultaat. KPI’s moeten aansluiten bij de missie van de organisatie en te meten zijn. In de afvalindustrie zijn KPI’s bijvoorbeeld het aantal ledigingen per voertuig bij rolcontainers, de tonnages per fracties of relatie in een bepaalde periode (afgezet tegen het contract) of een ouderdomsanaylse van debiteuren. Houd er rekening mee dat KPI’s vaak ongemerkt veel invloed hebben op de manier van werken. Als er bij sales bijvoorbeeld veel aandacht is voor behaalde omzet, zal er minder focus zijn op de meerwaarde voor de klant of prospect. En door bij de helpdesk alleen op aantallen te sturen, verschuift de aandacht van kwaliteit naar kwantiteit. De vraag is dan of klanten nog wel blij zijn met de hulp die ze krijgen.

Business intelligence software waste-dashboard Waste Insight AFAS PieterBas Automatisering

3: Cluster KPI’s logisch

De waarde van een waste-dashboard bewijst zich pas als KPI’s in onderlinge samenhang worden gepresenteerd. Het op een logische manier clusteren, zorgt er voor dat belangrijke verbanden direct duidelijk worden. Dat kan door bijvoorbeeld – zoals in een boek – de belangrijkste data links boven te zette en rechts onderin te eindigen. Kies er voor de belangrijkste cijfers in een groter lettertype te zetten of in een felle kleur. Maak ook een algemeen dashboard met de belangrijkste cijfers en stel verschillende dashboards samen voor specifieke omzetgroepen, zoals rolcontainers, afzetcontainers of depots (weeglocaties).

4:  Kies de juiste visualisaties

Eén grafiek kan meer zeggen dan honderd woorden. Maar dan moet de boodschap wel in één oogopslag duidelijk zijn. Zorg daarom voor afstemming tussen de soort grafiek en de daarin verwerkte informatie. Een getal op zichzelf zegt doorgaans weinig. Plaats het daarom altijd in een context. Zet een resultaat af tegen het target, de realisatie van vorig jaar of een norm. In de afvalindustrie zijn dat bijvoorbeeld scheidingspercentage versus restafval of het aantal tonnages versus gereden kilometers.

Business intelligence software waste-dashboard Waste Insight AFAS PieterBas Automatisering

5:  Creëer rust in het dashboard

Neem alleen informatie op in een waste-dashboard die waarde toevoegt. En zorg er voor dat het waste-dashboard op één scherm past, zodat de kijker niet hoeft te scrollen. Kijk naar het kleurgebruik. Dat kan de boodschap ondersteunen, maar medewerkers ook op het verkeerde been zetten. Voorkom verwarring en gebruik geen kleuren uit de huisstijl. Stuur met het kleurgebruik: gebruik felle kleuren om opvallende cijfers te accentueren. Door kleuren in een waste-dashboard goed te gebruiken, is in een oogopslag duidelijk hoe het bedrijf of de afdeling ervoor staat.

6: Houd business intelligence-dashboard actueel

Actuele data is de basis voor het waste-dashboard. Zorg daarom voor een dagelijkse update en laat dat in een tijd ook zien. De Datacloud van van Waste Insight-kernpartner PieterBas wordt iedere 24 uur ververst waardoor de dashboards altijd actueel zijn. Schoon ook de KPI’s op als de marktomstandigheden of bedrijfsstrategie veranderen. Daardoor is het waste-dashboard altijd up-to-date en kunnen bedrijven beslissingen nemen op basis van de actuele  cijfers van dat moment.

 

Meer weten?

Waste Insight is het hybride ERP-systeem om processen bedrijfsbreed in de Nederlandse afvalindustrie te digitaliseren en te automatiseren. Door de geregistreerde en gecertificeerde koppeling werkt Waste Insight als één bedrijfsbreed ICT-systeem. Bedrijven zijn ervan verzekerd dat de koppeling altijd blijft werken, ook als er bijvoorbeeld een functionaliteit wordt toegevoegd. Een groeiende groep bedrijven koos inmiddels voor Waste Insight, waaronder Beelen, Baetsen, de ZRD, Baetsen, Zandrecyling Nederland, Visser Afvalverwerking en Transport, Sortiva, Reinigingsdienst Midden-Nederland, Avalex, GP Groot, de GMP Groep en Swartjes Transport. Kijk voor meer informatie in het dossier ‘Klanten & projecten’.

Wilt u meer weten over Waste Insight? Neem dan contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820 of e-mail: acornelisse@waste-insight.nl of volgt Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties