Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Complete Tracimat-administratie geïntegreerd in Waste Insight

7 juni 2019
Waste,
0 Reacties
Tracimat bouw-en-sloopafval puin AFAS Software PieterBas Automatosering Waste Insight

Is Tracimat verplicht en hoe kunnen sloopbedrijven en verwerkers van puin, bouw- en sloopafval hun Tracimat-administratie effïciënt inregelen? Niet altijd is er duidelijkheid over de in november vorig jaar ingevoerde regeling, merkt salesmanager Arjen Cornelisse in de praktijk. Op verzoek van het Waste Insight-blog geeft hij antwoord op de meest gestelde vragen over Tracimat.

Wat is Tracimat?

‘Tracimat is een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw, de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken, de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs- en consultancybedrijven. Tracimat heeft een systeem ontwikkeld om afvalstromen te volgen die tijdens sloopwerkzaamheden vrijkomen. De focus ligt op het beperken van milieurisico’s tijdens de sloop en het voorkomen dat gevaarlijk afval in de omgeving terecht komt. Ook moet Tracimat bevorderen dat er tijdens de sloop schone afvalstromen vrijkomen. Dit is bouw- en sloopafval met een zogeheten laagmilieurisico-profiel – LMRP. Tracimat werd ook 24 august 2018 ingevoerd en is niet verplicht, ook niet bij een sloopopvolgingsplan – een SOP.’

Hoe werkt het in de praktijk?

‘Tracimat geeft een verwerkingstoelating af. Sloopbedrijven en verwerkers van puin, bouw- en sloopafval moeten daarvoor voldoen aan de eisen die worden gesteld aan bouw- en sloopafval met een laagmilieurisico-profiel.  Ze moeten daarvoor een Tracimat-administratie bijhouden. Dat is veel werk en brengt hoge kosten met zich mee, zowel voor de sloper als de verwerker en de puinbreker. Dat is zeker zo als een container met bijvoorbeeld puin met een laagmilieurisico-profiel ook afval bevat met een hoogmilieurisico-profiel. Daarmee vervalt de verwerkingstoelating en wordt de hele container in één keer afval met een hoog risicoprofiel. Dat heeft gevolgen voor de afvalinzamelaar. De afvalverwerker kan in dat geval namelijk besluiten de inhoud te verwerken als afval met een hoog risicoprofiel. Met alle bijkomende hoge kosten van dien. Ook kan de verwerker een container afkeuren waardoor een sloper de vracht niet kan laten verwerken. Mede daardoor is het illegaal storten van containers niet uitgesloten.’

Hoe werkt Tracimat in Waste Insight?

‘Bedrijven kunnen met Waste Insight elke fase in de verwerking van bouw- en sloopafval en puin registreren. Zowel met een laag- als een hoogmilieurisico-profiel.  Zo kunnen ze deze afvalstromen allebei aparte inwegen. Daarvoor is in de software alles al ingeregeld. Elk project heeft een eigen template, zowel voor afval met een hoog als met een laag risicoprofiel, inclusief de verwerkingstoelating. In het template is ook aangegeven op welke locatie op het terrein de vracht moet worden gestort, eventueel met bijbehorend batchnummer. Daardoor is exact bekend welk type puin waar op de locatie ligt en welke partijen eventueel kunnen worden samengevoegd. Met Waste Insight kunnen daarna ook samengevoegde partijen worden vastgelegd en weer naar de oorsprong worden herleid  Een bedrijf weet daardoor precies waar het puin uit een bepaalde partij vandaag komt en kan dat op basis van de gecertificeerde software ook aan de autoriteiten tonen. Daarmee biedt Waste Insight een totaaloplossing, inclusief het steekproefsgewijs nemen van een monster voor controle in het laboratorium.’

Wat regelt Waste Insight in voor bedrijven die met Tracimat te maken hebben?

‘Slopers en afvalverwerkers kunnen met Waste Insight hun complete Tracimat-administratie inregelen. Dat begint bij binnenkomst van een container met het inwegen van afvalstromen met een hoog of een laag milieurisicoprofiel. Gevolgd door het registreren van de locatie waar het afval vandaag komt en de locatie op het terrein waar de binnengekomen vracht wordt opgeslagen, inclusief de daarbij behorende de verwerkingstoelating. Ook de productie wordt helemaal in Waste Insight vastgelegd. Bij schoon puin met een verwerkingstoelating gaat het dan om het breken in menggranulaat van verschillende groottes en voorraadregistratie. Bij afval met een hoog milieurisicoprofiel om het sorteren, breken en de opslag. Als partijen tijdens de productie worden samengevoegd, is dat in Waste Insight ook te volgen. Tegelijkertijd kunnen partijen worden herleid naar de oorspronkelijk aangevoerde  partijen. Bij verkoop registreert Waste Insight het uitwegen van de vracht op de weegbrug en daarna het afboeken van de voorraad. Tot slot wordt er digitaal gefactureerd en de nota automatisch doorgeschoten naar de centrale debiteurenadministratie waar de opvolging van  de betaling plaatsvindt.’

Waste Insight werkt als één ICT-systeem

Waste Insight is het hybride ERP-systeem waarmee bedrijven in de Vlaamse en Nederlandse afvalindustrie organisatiebreed al hun processen digitaliseren en automatiseren, zowel de complete afvallogistiek als financials, CRM en HR. AFAS Software en PieterBas Automatisering namen meer dan vijf jaar geleden het initiatief tot Waste Insight. De twee kernpartners hebben de afgelopen decennia hun sporen verdiend. AFAS met software voor het automatiseren van administratieve processen, HR en CRM. Met de software van kernpartner PieterBas automatiseren bedrijven in de afvalindustrie al drie decennia al hun logistieke afvalprocessen. Van plannen, het onderweg mobiel afhandelen van orders, onbemand wegen tot en met digitaal factureren. Waste Insight werkt als één ICT-systeem. Zo is er een centrale debiteuren- en verplichtingenadministratie. Chauffeurs die zichzelf in AFAS ziekmelden zijn automatisch in PieterBas geblokkeerd. Alle koppelingen zijn gecertificeerd en worden elke 24 uur getest.

Recycle Pro 'Waste Insight biedt Vlaamse afvalindustrie enorm kostenpotentieel' AFAS Software PieterBas Automatisering

Meer weten?

Lees dan het interview over Waste Insight met Arjen Cornelisse in het vakblad Recycle Pro. Klik daarvoor op deze link of lees deze eerdere post op het Waste Insight-blog ‘Vakblad Recycle Pro: ‘Waste Insight biedt Vlaamse afvalindustrie enorm kostenpotentieel’. Of lees de post: Vlaamse afvalindustrie digitaliseert identificatieformulier met Waste Insight.

Wilt u weten hoe u alle operationele afvalprocessen kunt digitaliseren en automatiseren met Waste Insight: van de afvallogistiek tot financials, CRM en HR? Neem dan contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820, e-mail: acornelisse@waste-insight.nl

Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x