Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

De drie meest gestelde vragen en antwoorden over de AVG in de afvalindustrie

30 april 2019
Regelgeving & Standaards,
0 Reacties
AVG Privacy afvalindustrie Monique Hennekends privacy-advocaat whtepaper boek 'Privacy in de afvalindustrie' AFAS Software PieterBas Automatisering Waste Insight

Deze maand is het een jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd ingevoerd. Privacy-advocaat en gastblogger van Waste Insight Monique Hennekens krijgt nog steeds veel vragen over de privacy in de afvalindustrie. In deze blogposts vat ze de antwoorden op de drie meest gestelde vragen samen. Hebt u ook een vraag aan Monique Hennekens? Stel die dan onder bij de reacties . Misschien vindt u uw vraag dan wel wel terug in de herziene versie van ‘Privacy in de afvalindustrie’ waar Monique nu aan werkt.

Vraag 1: mag een adresgebonden afvalpas zonder Diftar?

‘Ja, gemeenten mogen burgers een adresgebonden afvalpas geven als zij daar in ieder geval een grondslag en een welbepaald doel voor hebben. Een gemeente mag persoonsgegevens verwerken als dit voor de afvalinzameling noodzakelijk is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adresgegevens en het nummer van een afvalpas dat is gekoppeld aan een adres. Zonder welbepaald en uitdrukkelijk omschreven doel mogen geen persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doel kan ook wat anders zijn dan Diftar. Gerechtvaardigde doelen om adresgebonden afvalpassen te gebruiken kunnen zijn: het voorkomen van afvaltoerisme of routeoptimalisatie door middel van whitelists of blacklists. De doelen moeten zijn bepaald vóór de verwerking van de persoonsgegevens, dus voordat de persoonsgegevens met de afvalpas worden verwerkt. De inwoners die een afvalpas krijgen, moeten op voorhand worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens met die afvalpas. In die informatie moet onder meer zijn opgenomen welke doelen de gemeente heeft bij die verwerking. Gemeenten mogen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk om de gestelde doelen te bereiken. Zo mag bijvoorbeeld het tijdstip dat de container met de afvalpas wordt geopend niet worden verwerkt als het doel routeoptimalisatie is.’

Meer weten? Lees dan ook de post: mag een afvalpas zonder Diftar?

Vraag 2: wat te doen als een burger vraagt om kopie van zijn persoonsgegevens?

‘In principe voldoen aan zijn verzoek. Iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht op inzage in die gegevens. De AVG vereist dat de verwerkingsverantwoordelijke – zoals de gemeente – binnen een maand moet voldoen aan het inzageverzoek, dan wel aangeeft waarom dat nog niet is gelukt. De burger moet niet alleen een kopie krijgen van zijn persoonsgegevens, maar ook een omschrijving van het doel van de verwerking en de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt. Een andere manier om te voldoen aan het inzagerecht is het gebruiken van een portaal waar de burger zelf kan inloggen om zijn gegevens te bekijken. Let op dat iemand niet de persoonsgegevens van iemand anders ontvangt. Er moet worden gecontroleerd of de verzoeker inderdaad degene is van wie hij gegevens opvraagt. Dat kan bijvoorbeeld door het adres van de verzoeker te controleren in combinatie met het nummer van de afvalpas. Het kan ook voorkomen dat bij de persoonsgegevens van de verzoeker ook gegevens van derden staan. Denk bijvoorbeeld aan de stortgegevens van een eerdere bewoner op hetzelfde adres. In dat geval moeten die gegevens óf verwijderd worden, óf die derde zou zijn mening daarover moeten kunnen geven.’

Meer weten? Lees dan ook: wat te doen als een burger vraagt om zijn kopie persoonsgegevens?

Vraag 3: wat mogen gemeenten en afvalinzamelaars doen met stortgegevens?

‘Met stortgegevens bedoel ik gegevens die zijn gekoppeld aan een adres, zoals de datum en het tijdstip van het openen van een ondergrondse container met een adresgebonden afvalpas of gegevens van het moment van lediging van minicontainers. Ook dit zijn persoonsgegevens, want er is een directe link tussen de datum van lediging of het openen van een container, gekoppeld aan het adres van een inwoner. Dat brengt mee dat deze gegevens dus alleen mogen worden verwerkt als daar in ieder geval een gerechtvaardigd doel voor is vastgelegd. Om dat doel te kunnen bereiken moeten de stortgegevens noodzakelijk zijn. Een doel voor het verwerken van stortgegevens kan behalve Diftar bijvoorbeeld ook zijn ‘de controle op de naleving van de afvalstoffenverordening om illegaal gebruik van inzamelvoorzieningen voor huishoudens op te sporen en daarop te handhaven’. Om effectief te kunnen controleren of de huishoudelijke inzamelvoorzieningen niet worden gebruikt om bijvoorbeeld bedrijfsafval te storten, kan het noodzakelijk zijn om het aantal stortingen met een afvalpas te registreren. Dit soort doelen moeten wel van tevoren zijn bepaald en vastgelegd. Bovendien dienen de inwoners geïnformeerd te zijn over deze doelen, en de verwerking van hun afvalpas en stortgegevens. Is er van tevoren geen doel bepaald waarvoor stortgegevens nodig zijn of zijn de inwoners niet geïnformeerd, dan zullen de al geregistreerde gegevens moeten worden vernietigd.’

Meer weten? Lees dan ook: wat mogen gemeenten en afvalinzamelaars doen met stortgegevens?

Monique Hennekens

monique-hennekens-hekkelman-advocaten-privacywetgeving-waste-insight-blog-nvrd-seminar

Monique Hennekens is advocaat bij Hekkelman Advocaten, gespecialiseerd in privacy en IT, en gastblogger van Waste Insight. Haar blogposts zijn gebundeld in een whitepaper. Die kunt u hier downloaden. Ook is Monique auteur van Privacy in de afvalindustrie’, te bestellen bij Bol.com.

Wilt u meer weten over privacy in de afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens. Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

Reageer op dit artikel