Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering
André Arends, managing director Paro Coen Beckers AFAS Software Arjen Cornelisse PieterBas Automatisering Waste Insight

GMP Groep

De GMP Groep uit Arnhem gaat alle operationele én administratieve bedrijfsprocessen automatiseren en digitaliseren met Waste Insight. Het betreft alle operationele wasteprocessen en de administratieve processen Financials, HRM en CRM. Werkmaatschappij PARO, gespecialiseerd in afvalinzameling en -verwerking gaat met Waste Insight alle operationele wasteprocessen automatiseren. De ‘dochters’ buro ontwerp & omgeving, GMP Vastgoed en Human Issue gaan AFAS gebruiken voor onder meer de projectregistratie, de financiële administratie en de personeelsadministratie. In een later stadium wordt ook het inkoopproces gedigitaliseerd.

>> Foto: André Arends, managing director van de GMP Groep (m), ondertekent het contract. Links wastespecialist Coen Beckers van AFAS Software en rechts salesmanager Arjen Cornelisse van Waste Insight.

Uitbreiden zonder extra personeel

‘Per saldo levert Waste Insight het bedrijf een serie aan voordelen op’, zeggen wastespecialist Coen Beckers van AFAS Software en salesmanager Arjen Cornelisse van PieterBas Automatisering, samen de kernpartners van Waste Insight. Desgevraagd geven ze een aantal voorbeelden. ‘Effectief neemt de workload af waardoor de GMP Groep een efficiëntieslag kan maken. Met als voordeel dat het bedrijf met dezelfde aantal mensen meer werk kan doen om zo een substantiële omzetverhoging te realiseren. GMP kan daardoor groeien zonder te investeren in uitbreiding van het personeelsbestand. Omdat veel processen worden gedigitaliseerd, kan ook het mes in de papierberg. Daarmee draagt Waste Insight bij aan de beoogde duurzaamheidsdoelen van de GMP Groep. En ook niet onbelangrijk: door de keuze voor Waste Insight kan het bedrijf af met minder softwarepakketten. Waste Insight volstaat om bedrijfsbreed alle processen te organiseren.’

PieterBas Automatisering: orders mobiel afhandelen

Paro is de werkmaatschappij van de GMP Groep, gespecialiseerd in afvalinzameling en -verwerking. De ‘dochter’ werkte al met PB4All van PieterBas voor onder meer het inplannen van de orders, de inzameling van bouw- en sloopafval en de facturatie. Door de keuze voor Waste Insight kan Paro nog meer processen digitaliseren en automatiseren. Als voorbeelden noemen Beckers en Cornelisse het onderweg mobiel kunnen afhandelen van orders, inclusief de digitale begeleidingsbrief en de digitale weegbon. ‘Dat werkt heel flexibel. Eigen en inhuurchauffeurs kunnen door elkaar vrachten rijden met een tablet in de wagen. Behalve dat worden door de koppeling met KWS na het wegen de weeggegevens van een vracht volautautomatisch doorgezet en wordt er digitaal gefactureerd op basis van de UBL-standaard’, noemen ze aanvullend. ‘Ook kunnen bij de inhuur van charters inkoopprijzen worden vastgelegd in PieterBas. De geregistreerde inkoopprijzen worden daarna automatisch doorgezet naar de verplichtingenadministratie van AFAS.’

AFAS Software: centraal crediteurenbeheer

Daar bewijst de gecertificeerde koppeling tussen AFAS en PieterBas z’n meerwaarde’, stellen ze. ‘De in PieterBas vastgelegde inkoopkosten zijn direct zichtbaar in de verplichtingenadministratie van AFAS. De crediteurenadministratie weet daardoor altijd welke facturen er nog gaan binnenkomen. Daardoor is steeds een up-to-date financieel overzicht beschikbaar. Na de administratieve verwerking en betaling van facturen kunnen ze worden afgeletterd in de verplichtingenadministratie. Dat is nog zo’n voordeel van Waste Insight’, zeggen Beckers en Cornelisse. ‘Door de gecertificeerde koppeling kan het crediteurenbeheer vanuit één punt, in de AFAS-software, worden gedaan. Een kopie van de in PieterBas aangemaakte factuur is in te zien in AFAS, inclusief de bijbehorende PDF. Desnoods kan er vanuit AFAS ook een herinnering worden verstuurd. Dat is de meerwaarde van Waste Insight’, aldus Beckers en Cornelisse. ‘Door de gecertificeerde koppeling werkt het als één bedrijfsbreed ICT-systeem. Voor GMP is dat win-win. Behalve dat het bedrijf daarmee kan uitbreiden zonder extra personeel om zo de omzet te verhogen, levert het ook nog eens een substantiële kostenbesparing op. ‘

Meer weten?

Waste Insight is het hybride ERP-systeem om processen bedrijfsbreed in de Nederlandse afvalindustrie te digitaliseren en te automatiseren. Door de geregistreerde en gecerticifeerde koppeling werkt Waste Insight als één bedrijfsbreed ICT-systeem. Bedrijven zijn ervan verzekerd dat de koppeling altijd blijft werken, ook als er bijvoorbeeld een functionaliteit wordt toegevoegd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Waste Insight biedt? Neem dan contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820 of e-mail: acornelisse@waste-insight.nl Of volgt Waste Insight op Twitter of LinkedIn.