Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering
Handtekening Waste Insight Avalex PieterBas Automatisering AFAS Software

Avalex

Het Haagse Avalex gaat alle processen voor afvalinzameling en -verwerking, inclusief de ondersteunende administratieve processen herautomatiseren met Waste Insight. Waste Insight won de voorlopige gunning van de  openbare Europese aanbesteding van Avalex.

Uitstekende score
Het vorig jaar door AFAS Software en PieterBas Automatisering gelanceerde hybride ERP-systeem scoorde het beste van alle aanbieders. Waste Insight voldeed niet alleen aan Avalex’ belangrijke randvoorwaarden, zoals bewezen technologie in de branche, standaardsoftware en bewezen koppelingen tussen applicaties. Waste Insight scoorde ook uitstekend op het gebied van flexibiliteit, schaalbaarheid en moderne technieken als informatiedeling en kennismanagement, bleek uit de beoordeling van de inschrijving. ‘We zijn er trots op dat we als beste uit de bus zijn gekomen’, zegt marketing director Hans Buskens. ‘Vooral omdat we hebben gewonnen op basis van daadwerkelijke toegevoegde waarde, zowel waar het gaat om inzameling en verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval als de onderliggende administratieve processen.’ Een mooi resultaat van de samenwerking tussen de strategische partners, aldus Buskens. ‘Daartoe behoort ook Prometheus die voor Avalex-opdracht alle afvalboordcomputers gaat leveren die samen met PieterBas is ontwikkeld.’

Gemeenschappelijke regeling gemeenten
Avalex is het reinigingsbedrijf van meerdere gemeenten in de regio Haaglanden, waaronder Pijnacker-Nootdorp, Delft, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland. De focus ligt op een effectieve, efficiënte en klantgerichte uitvoering van de afvalverwijdering en reinigingsactiviteiten. Waste Insight levert Avalex een totaaloplossing die aan de huidige en toekomstige behoefte van een modern reinigingsbedrijf voldoet, aldus salesmanager Arjen Cornelisse. ‘De totaaloplossing van Waste Insight past Avalex als een handschoen.’

Volledige integratie van primaire en secundaire bedrijfsprocessenIn één ICT-systeem zijn alle processen tot ver in de organisatie geïntegreerd, zegt Cornelisse. ‘Zowel de administratieve processen, waaronder HR, payrolling en finance, als de logistiek van de afvalinzameling en verwerking.’ Waste Insight biedt daardoor een organisatiebrede oplossing die op alle locaties door alle medewerkers kan worden gebruikt. ‘Dit komt zowel de efficiëntie  als de effectiviteit van de organisatie van Avalex ten goede. Een belangrijk voordeel van een volledig geïntegreerd softwaresysteem.’

Zo’n 250 gebruikers
In totaal gaan het om zo’n 30 gebruikers die direct betrokken zijn bij de administratieve processen rond het inzamelen en verwerken van afval en reiniging. Nog eens bijna 220 medewerkers hebben via de employee self service (ESS) direct toegang tot een afgesloten deel van het systeem waarin onder meer de gegevens voor de verloning worden geregistreerd. Via de ESS kunnen medewerkers bijvoorbeeld verlofaanvragen indienen die automatisch in de resourceplanning worden verwerkt. Ook Cornelisse is trots dat Waste Insight de Avalex-aanbesteding heeft gewonnen. ‘We eindigden op Nr 1 met de economisch meest voordelige inschrijving. Daarbij gaat het niet alleen om de inschrijvingsprijs, maar vooral ook om het totaalpakket waarmee we oplossingen bieden voor alle in de aanbesteding geformuleerde vragen. En dat is nu net de essentie van Waste Insight, zegt hij. ‘Het hybride ERP-systeem levert een totaaloplossing voor alle bedrijfsprocessen en dat ook nog eens specifiek voor de Nederlandse afvalindustrie’.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Waste Insight u kan bieden? Arjen Cornelisse kan u meer vertellen. Neem daarom contact met hem op: tel. (024) 3585820 of e-mail: acornelisse@waste-insight.nl