Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering
Zandrecycling Nederland Waste Insight AFAS Software PieterBas Automatisering

Zandrecycling Nederland

Met een klein team efficiënter werken, kosten besparen, een hoge servicegraad bieden én bijdragen aan zowel de eigen duurzaamheidsdoelen als die van de klanten. Dat kan Zand Recycling Nederland door alle operationele en administratieve processen te automatiseren en te digitaliseren. Met Waste Insight, het hybride ERP-systeem voor de Nederlandse afvalindustrie, zijn daarvoor de afvalstoffenadministratie en de financiële administratie geautomatiseerd met standaard Windows-software van AFAS en PieterBas. Een sprekend voorbeeld van de verregaande automatisering en digitalisering is de Weegkiosk, een weegzuil met touchscreen waarmee chauffeurs zelf onbemand wegen. Een weegoperator is niet meer nodig én klanten kunnen profiteren van ruimere openingstijden.

Winstpunten Waste Insight voor Zandrecycling Nederland:

  • Door ‘single point of entry’ minder invoerwerk en minder fouten
  • Op tijd en kosten besparen door efficiënter werken
  • Mes in papierberg en daardoor bijdragen aan duurzaamheidsdoelen
  • Klanten sneller informeren met onder meer de digitale weegbon
  • Met Weegkiosk betere service bieden door verlengde openingstijden
  • Verbetering liquiditeitspositie door dagelijks digitaal nota’s te versturen

Zandrecyling Nederland

Zandrecycling Nederland is een samenwerkingsverband van Boskalis Dolman, Van Gansewinkel Minerals en Vandervalk+degroot. Het bedrijf is als enige in Nederland gespecialiseerd in het reinigen en verwerken van rioolslib, kolkslib, gemaalslib en veegzand. In totaal zijn er acht locaties, waarvan twee eigen. Klanten zijn onder andere gemeenten, waterschappen, rioolreinigingsbedrijven en grond-, weg en waterbouwbedrijven. Veegvuil- en RKG-slibverwerking wordt verwerkt met certificaat. Flexibele en verregaande service staan hoog in het vaandel.

Met klein team efficiënt werken én service bieden

Zandrecycling Nederland werkt met een klein team dat alles zelf doet; van waste tot financieel. Om die reden is het belangrijk dat er zoveel mogelijk wordt geautomatiseerd. De beschikbare capaciteit wordt daardoor zo efficiënt mogelijk gebruikt en er wordt geen dubbel werk meer gedaan. Het bedrijf heeft zelf geen ICT-specialisten in huis. Daarom moet alle software altijd goed werken. Op de verwerkingslocatie is maar één beheerder. Die kan niet continu op weegbrug zitten. Mede daarom is het belangrijk dat chauffeurs zelf onbemand kunnen wegen. Ook de service aan klanten is heel belangrijk. Behalve dat ze graag op latere tijdstippen willen kunnen leveren, verwachten ze ook snel  informatie over aangeboden afvalstromen. Door onder meer weegbonnen en facturen snel digitaal te te verzenden voorziet Zandrecycling Nederland in deze behoefte van haar klanten. Digitalisering draagt bovendien bij aan hun duurzaamheidsdoelen.

Van wegen tot jaarrekening; alles geautomatiseerd

Met Waste Insight beschikt Zandrecycling Nederland over alle standaard Windows-software van de kernpartners AFAS Software en PieterBas Automatisering. ‘Hiermee zijn alle administratieve processen geautomatiseerd en gedigitaliseerd, waardoor we efficiënter werken en geen onnodig papier meer verbruiken’, aldus Peter Voskamp van het bedrijf. ‘Dat verlaagt de kosten en draagt ook nog eens bij aan de duurzaamheidsdoelen van Zandrecycling Nederland en van onze klanten’.

Op de verwerkingslocatie in Waalwijk wegen chauffeurs zelf hun vrachten met PieterBas, waarna de digitale weegbonnen direct worden gemaild naar de klant. Alle aangeleverde afvalstromen worden digitaal gemeld bij het LMA. Het weegsysteem houdt de voorraden bij en zorgt voor een sluitende massabalans. Alle gegevens worden volautomatisch uitgewisseld met het kantoor in Poeldijk. Hier worden facturen wekelijks (eventueel zelfs dagelijks) digitaal verstuurd. Omdat hierdoor betalingen eerder binnenkomen heeft dat een positief effect op de liquiditeitspositie.

De facturen worden vervolgens doorgeboekt naar de financiële administratie in AFAS. De debiteurenbewaking beschikt zo automatisch over de openstaande posten mét de originele (digitale) facturen. Daarnaast worden inkoopnota’s digitaal ingelezen en verwerkt in AFAS. AFAS produceert een winst- en verliesrekening en balans ten behoeve van de jaarrekening.

Bijzonder: onbemand wegen met Weegkiosk

Zandrecycling Nederland maakt op haar verwerkingslocatie in Waalwijk gebruik van de innovatieve Weegkiosk  van PieterBas (een weegzuil met interactieve touchscreen). Omdat chauffeurs hiermee zelf onbemand kunnen wegen, kan het bedrijf efficiënter werken en op kosten besparen. Ook draagt de Weegkiosk bij aan een betere service. Klanten ontvangen de digitale weegbon met alle weeggegevens direct na de weging, waardoor zij sneller over alle relevante informatie beschikken. Door onbemand wegen met de Weegkiosk kan het bedrijf kan ook de openingstijden verruimen. Voor veel klanten is dat belangrijk omdat die ook graag na een werkdag hun afvalstromen zouden willen afvoeren.

Waste Insight: gecertificeerd hybride ERP-systeem

Waste Insight is het hybride ERP-systeem van AFAS en PieterBas om processen bedrijfsbreed in de Nederlandse afvalindustrie te automatiseren en te digitaliseren. Door de gecertificeerde koppeling werkt Waste Insight als één bedrijfsbreed ICT-systeem. Bedrijven zijn ervan verzekerd dat de koppeling altijd blijft werken, ook als er bijvoorbeeld functionaliteit wordt toegevoegd. Bedrijven hebben er daardoor geen omkijken naar en ook geen kosten voor het anders zo dure maatwerk.

Lees ook:
Het interview met Peter Voskamp van Zandrecyling Nederland op het Waste Insight-blog
B.P. Hakkenberg, AFAS: ‘Geen omkijken naar gecertificeerde koppeling Waste Insight’

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Waste Insight biedt? Neem dan contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820 of e-mail: acornelisse@waste-insight.nl

Of volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn en blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Peter Voskamp