Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

KPI’s in de afvalindustrie selecteren: acht voorwaarden

1 september 2017
Business Intelligence, Partners & Relaties, Geen onderdeel van een categorie,
0 Reacties
KPI Key performance indicator prestatie-indicatoren Waste Insight AFAS PieterBas Automatisering

Waste-dashboards zijn in de afvalindustrie een praktisch hulpmiddel om processen te monitoren. Op basis van zo’n actueel totaaloverzicht van alle prestatie-indicatoren kunnen beslissers snel schakelen. Essentieel voor het samenstellen van een waste-dashboard is het selecteren van de juiste kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). Acht voorwaarden zijn daarbij belangrijk, bericht de website van AFAS, samen met PieterBas Automatisering kernpartner van Waste Insight

Lees ook:
Business intelligence in de afvalindustrie: een overzichtelijk dashboard in zes stappen
Met waste-dashboards kosten besparen en bedrijfsresultaat verbeteren

1: Balans in KPI’s

Hoe het bedrijf ervoor staat is essentiële informatie. Waak voor een overkill aan data: dat werkt averechts. Er is geen overzicht waardoor het een uitdaging wordt om de organisatie gericht aan te sturen. Eén KPI is weer te mager en geeft een scheef beeld van de situatie. Een groot aantal orders kan bijvoorbeeld positief lijken, maar dat verandert als projecten daardoor structureel uitlopen. Zoek naar een balans tussen het aantal KPI’s en en de juiste samenhang in de data. Selecteer daarom een beperkt aantal KPI’s die bepalend zijn voor het resultaat. Kies voor key in samenhang met nice to know.

Voorbeelden van KPI’s in de afvalindustrie:
– Aantal ledigingen per voertuig bij rolcontainers
– Tonnages per fracties of relatie in een periode (afgezet tegen het contract)
– Ouderdomsanaylse van debiteuren

2: KPI’s aansluiten op de missie en visie

De organisatie bepaalt de keuze voor de KPI’s. Bij het ene bedrijf is de bezettingsgraad een belangrijke graadmeter, bij het andere het aantal verkooporders. KPI’s moeten voortkomen uit de missie en visie van het bedrijf. De uiteindelijke selectie moet de werkelijke prioriteiten van het bedrijf blootleggen. Ligt het accent op verkoop of is bijvoorbeeld ook klanttevredenheid van belang. Probeer dat te vertalen naar harde, objectiveerbare cijfers.

3: Koppelen aan doelstellingen

KPI’s mogen niet op zichzelf staan. Koppel ze aan doelstellingen en stippel een tijdpad uit. Zonder deadline ontbreekt de urgentie. Leg de lat ook niet te hoog en bouw tussenstapjes in: anders werkt het demotiverend. Mik bijvoorbeeld op een reële operationele marge. Denk er aan dat een KPI’s geen doel op zich zijn, maar een hulpmiddel om een doel te realiseren. Door de focus op nieuwe klanten, kan de service voor bestaande klanten verwateren waardoor het klantenbestand alsnog krimpt. En een manager die alleen wordt beoordeeld op omzetgroei, zou prijzen kunnen verlagen.

4: KPI’s concreet omschrijven

KPI’s helder en duidelijk formuleren is belangrijk. Ze moeten niet op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. ‘Omzetgroei’ is een te algemeen begrip. Maak bijvoorbeeld duidelijk of het om euro’s of om een percentage gaat. Leg ook de frequentie vast waarin de de cijfers worden gerapporteerd.

5: Draagvlak is key

Betrek alle bedrijfsonderdelen bij het ontwikkelen van KPI’s. Die interne kennis en ervaring levert waardevolle input op. Medewerkers voelen zich daardoor ook meer verantwoordelijk voor het resultaat. Bespreek de resultaten regelmatig en overleg over mogelijk verbeteringen.

6: KPI’s eenvoudig vastleggen

Nadat KPI’s zijn vastgesteld, moeten ze nauwkeurig worden gemeten door alle afdelingen. Zorg ervoor dat de informatie met weinig inspanning kan worden verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Een goed administratief systeem is hierbij een must. Voor een optimaal overzicht is het handig als gegevens kunnen worden geïntegreerd in een dashboard en als cijfers kunnen worden verwerkt in grafieken.

7: Handelen is essentieel

Als een KPI in het rood komt, is direct handelen essentieel. Het gaat om verbeteren door gericht in te grijpen. Koppel daarom aan iedere KPI een actie.

8: KPI’s evalueren

Als KPI’s zijn geselecteerd, is het belangrijk om ze na een paar maanden te evalueren. Stel op basis van die bevindingen waar nodigde prestatie-indicatoren bij. Loop ook hierna het lijstje regelmatig langs. Als de marktomstandigheden of de focus van het bedrijf veranderen, is het logisch dat ook het lijstje KPI’s wordt opgeschoond.

Meer weten?

Waste Insight is het hybride ERP-systeem om processen bedrijfsbreed in de Nederlandse afvalindustrie te digitaliseren en te automatiseren. Door de geregistreerde en gecertificeerde koppeling werkt Waste Insight als één bedrijfsbreed ICT-systeem. Bedrijven zijn ervan verzekerd dat de koppeling altijd blijft werken, ook als er bijvoorbeeld een functionaliteit wordt toegevoegd. Een groeiende groep bedrijven koos inmiddels voor Waste Insight, waaronder Beelen, Baetsen, de ZRD, Baetsen, Zandrecyling Nederland, Visser Afvalverwerking en Transport, Sortiva, Reinigingsdienst Midden-Nederland, Avalex, GP Groot, de GMP Groep en Swartjes Transport. Kijk voor meer informatie in het dossier ‘Klanten & projecten’.

Wilt u meer weten over Waste Insight? Neem dan contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820 of e-mail: acornelisse@waste-insight.nl of volgt Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties