Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Met 2D-plattegronden in één oogopslag zicht op status voorraden

28 september 2018
Business Intelligence,
1 Reacties
Productie voorraden voorraadadministratie business intelligence BI-dashboards 2D-plattegronden Waste Insight AFAS Software Pieter Bas Automatisering

Op elk moment weten welke voorraden er op een locatie liggen en hoe het voorraadverloop is. Dat kan met business intelligence. Slimme software vertaalt data naar praktische informatie op basis waarvan bedrijven beslissingen kunnen nemen. Zoals om meer puin te breken als een partij menggranulaat onder het minimumniveau dreigt te zakken. Ze kunnen daardoor snel reageren op een klantvraag, zegt Jelco Schoolmeester van TheCDO dat onder meer bedrijfsspecifieke 2D-plattegronden maakt van voorraadlocaties. ‘Daarop zijn in één oogopslag de voorraadposities te zien waardoor bedrijven gericht kunnen handelen om bijvoorbeeld meer puin te breken dan gepland.’

Lokatie in vogelvlucht

Gegevens over de productie en de voorraden aan grondstoffen zichtbaar maken op 2D-plattegronden. Daar gaat het volgens Schoolmeester in essentie om. ‘We visualiseren wat er op het terrein ligt en lopen daarvoor als het ware over de locatie. Daardoor is te zien wat er ligt; zowel de aangevoerde fracties die nog moeten worden verwerkt als de grondstoffen die daarvan zijn gemaakt. Ook komen er aandachtspunten in beeld’, legt hij uit. ‘Er ligt bijvoorbeeld nog wel genoeg menggranulaat 2 op het terrein, maar het puin om dat te kunnen produceren is tot onder minimale voorraadniveau gedaald. Omdat 2D-plattegronden een goed totaaloverzicht geven, is direct te zien dat er puin moet worden gebroken om de voorraad weer aan te vullen.’

Data PieterBas omzetten in 2D-plattegrond

Het in beeld brengen van voorraden gaat met zogeheten business intelligence (BI), legt Schoolmeester uit. ‘Daarbij wordt data uit verschillende systemen vertaald naar praktische informatie. Die worden op een dashboard weergegeven, bijvoorbeeld als grafieken, tabellen en 2D-plattegronden, zoals bij de voorraden. Dat doen we ook met Waste Insight. We maken daarvoor een dashboard dat data van kernpartner PieterBas vertaalt naar 2D-plattegronden. Er is een groot verschil tussen data en informatie’, benadrukt hij. ‘Data is een berg aan gegevens waar je in eerste instantie niets mee kunt. Informatie zegt wat over een situatie, zoals de voorraadstatus op een bepaald moment. Dat kan een bedrijf verder nog veel meer vertellen, bijvoorbeeld informatie over het voorraadverloop: welke fracties en grondstoffen gaan er er in en uit, en hoe snel.’

2D-plattegrond voorraden puin breken menggranulaat afvalverwerker BSA Waste Insight AFAS Software PieterBas Automatisering

Voorbeeld van een 2D-plattegrond van voorraden op lokatie (afbeelding TheCDO). (Tekst gaat door onder de afbeelding, red.)

Antwoorden op basis van feiten

De 2D-plattegronden die TheCDO van voorraadlocaties maakt, zijn vooral geschikt voor bedrijven met veel data, legt Schoolmeester uit. ‘Denk aan de grotere grondbanken, verwerkers, puinbrekers of inzamelaars van huishoudelijk afval’, geeft hij als voorbeelden. ‘Wat ze gemeen hebben is dat ze snel willen kunnen antwoorden op een vraag. Essentieel daarvoor is dat ze direct inzicht moeten hebben in de informatie. Met business intelligence reageer je op basis van feiten en niet op basis van veronderstellen. Het antwoord is met één druk op de knop beschikbaar. Bedrijven die bijvoorbeeld nog met excel-bestanden werken, moeten die daarvoor eerst doorspitten. Met het risico op fouten bovendien.’

Weg order, weg omzet

Business intelligence – en dus ook de 2D-plattegronden – maken bedrijven per saldo slimmer, zegt Schoolmeester. ‘Ze kunnen snel acteren en klanten op basis van de daadwerkelijke situatie antwoordt geven op leveringsvragen. Business intelligence biedt bovendien de mogelijkheid om te rapporteren aan de hand van actuele feiten, bijvoorbeeld een inzamelaar van huishoudelijk afval aan een gemeente. Data is daarbij key’, benadrukt hij. ‘Dat is de toekomst. Zonder data ben je te laat, ga je geld verliezen omdat je constant achter de feiten aanloopt. Dan kom je er bijvoorbeeld achter dat er onvoldoende voorraden zijn terwijl je dat had kunnen voorkomen. In de praktijk betekent dat nee verkopen. Met andere woorden: weg order en weg omzet. Zo simpel is dat.’

Waste Insight werkt als één ICT-systeem

Waste Insight is het hybride ERP-systeem waarmee bedrijven in de Vlaamse en Nederlandse afvalindustrie organisatiebreed al hun processen digitaliseren en automatiseren, zowel de complete afvallogistiek als financials, CRM en HR. Kernpartners AFAS Software en PieterBas Automatisering hebben de afgelopen decennia hun sporen verdiend. AFAS met software voor het automatiseren van administratieve processen, HR en CRM. Met de software van kernpartner PieterBas automatiseren bedrijven in de afvalindustrie al drie decennia al hun logistieke afvalprocessen. Van plannen, het onderweg mobiel afhandelen van orders, onbemand wegen tot en met digitaal factureren. Waste Insight werkt als één ICT-systeem. Zo is er een centrale debiteuren- en verplichtingenadministratie. Ook worden chauffeurs die zichzelf in AFAS ziekmelden automatisch in PieterBas geblokkeerd. Alle koppelingen zijn gecertificeerd en worden elke 24 uur getest.

Meer weten?

Wilt u er ook weten welke mogelijkheden Waste Insight biedt? Neem dan contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820 of e-mail: acornelisse@waste-insight.nl  

Of volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Jelco Schoolmeester TheCDO business intelligence Waste Insight AFAS Software PieterBas Automatisering
Jelco Schoolmeester (foto, red.) is partner bij thecdo.nl Met business intelligence (BI) vertaalt het bedrijf data uit systemen naar dashboards, analyse-tools en rapportages. Uitgangspunt is het inzicht krijgen in de berg aan data uit verschillende systemen en vragen snel kunnen beantwoorden. ‘Bedrijven kunnen daardoor processen monitoren en waar nodig bijsturen zodat ze snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden.’ In de afvalindustrie voerde hij met zijn collega’s onder meer BI-projecten uit bij de ZRD, Spaarnelanden en Avalex. (Foto © Charles Batenburg.)
1 Reactie
Oudste
Nieuwste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Mooie ontwikkeling om onze klanten in de afvalindustrie nog beter te kunnen laten sturen op informatie. Donderdagmiddag 18 oktober presenteren we deze oplossing tijdens de introductiesessie van Waste Insight in de loge van het AFAS Stadion in Mechelen. Deelname is gratis. Inschrijven kan door hier het formulier in te vullen. Voor meer informatie over Waste Insight kunt u mailen naar acornelisse@waste-insight.nl