Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Met KPI’s in afvalindustrie grip op aantal ledigingen per voertuig en tonnages per fractie

22 juni 2018
Business Intelligence, Geen onderdeel van een categorie,
0 Reacties
Afvalinzameling afvalindustrie waste-dashboards kritische prestatie-indicatoren KPI's Waste Insight AFAS PieterBas Automatisering containers in het veld containers in depot planning

Bijhouden of een bedrijf op koers ligt ten opzichte van de gestelde doelen, prestaties analyseren en monitoren of een project binnen budget blijft. Dat kan op basis van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). Voor de afvalindustrie zijn drie KPI’s belangrijk: het aantal ledigingen per voertuig bij rolcontainers, tonnages per fracties of relatie in een periode en de ouderdomsanalyse van debiteuren. Maar waarom zijn KPI’s voor de afvalindustrie belangrijk en wat zijn voorwaarden om ze te selecteren? Het Waste Insight-blog geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

>> Foto: voor een optimaal overzicht is het handig als KPI’s worden geïntegreerd in een waste-dashboard. Bedrijven kunnen op basis daarvan de dagelijkse operatie monitoren en processen bijsturen, zoals het aanpassen van de planning voor het wisselen van afzetcontainers. 

Waarom zijn KPI’s voor de afvalindustrie belangrijk?

KPI’s zijn belangrijk voor een goede besluitvorming en bieden een actueel totaaloverzicht van alle prestatie-indicatoren. Wie vroeg wordt geïnformeerd, kan tijdig bijsturen. Het is onmogelijk om alle data in een bedrijf te bekijken. Door het inbouwen van alarmbellen kan bij grote afwijkingen tijdig een extra check worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld is afgesproken dat een klant jaarlijks 120.000 ton puin gaat aanleveren en dat blijkt niet op schema te liggen, kan dat gevolgen hebben voor de productie van menggranulaat. Door deze KPI’s te monitoren, kan er worden bijgestuurd om mogelijke gevolgen tijdig te ondervangen.

Wat zijn belangrijke KPI’s in de afvalindustrie?

 1. Het aantal ledigingen per voertuig bij rolcontainers
 2. Tonnages per fracties of relatie in een periode (afgezet tegen het contract)
 3. De ouderdomsanalyse van debiteuren
 4. Cash management
 5. Werkkapitaal, waaronder de strikte opvolging van crediteuren, debiteuren en voorraden

Hoe selecteer je KPI’s voor de afvalindustrie?

KPI’s moeten voortkomen uit de missie en visie van het bedrijf. De uiteindelijke selectie moet de werkelijke prioriteiten van het bedrijf blootleggen. Bij het legen van rolcontainers zou het accent moeten liggen op een maximale vulgraad van de wagen per route en niet op het aantal orders per route. En op marge per auto in plaats van op omzet per auto. Probeer dat te vertalen naar harde, objectiveerbare cijfers. Houd er rekening mee dat KPI’s vaak ongemerkt veel invloed hebben op de manier van werken. Als er bij het online aannemen van orders voor een containerwissel te veel druk is om snel te werken, zal dat effect hebben op de kwaliteit en daarmee op de service aan klanten. En als er bij sales veel aandacht is voor behaalde omzet, zal er minder focus zijn op de meerwaarde voor de klant of prospect.

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij de selectie van KPI’s?

 1. Een goede balans tussen het aantal KPI’s en de juiste samenhang in de data is belangrijk. Kies daarom een beperkt aantal KPI’s dat echt bepalend is voor het resultaat.
 2. KPI’s helder en duidelijk formuleren is belangrijk. Ze moeten niet op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. ‘Omzetgroei’ is een te algemeen begrip. Maak bijvoorbeeld duidelijk of het om euro’s of om een percentage gaat.
 3. Betrek alle bedrijfsonderdelen bij het ontwikkelen van KPI’s. Medewerkers voelen zich daardoor ook meer verantwoordelijk voor het resultaat.
 4. KPI’s mogen niet op zichzelf staan. Koppel ze aan doelstellingen en stippel een tijdpad uit.
 5. KPI’s moeten nauwkeurig worden gemeten. Zorg ervoor dat de informatie met weinig inspanning kan worden verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Voor een optimaal overzicht is het handig als gegevens kunnen worden geïntegreerd in een dashboard.
 6. Als een KPI in het rood komt, is direct handelen essentieel. Het gaat om verbeteren door gericht in te grijpen. Koppel daarom aan iedere KPI een actie.
 7. Evaluatie van KPI’s is belangrijk. Als de marktomstandigheden of de focus van het bedrijf veranderen, is het logisch dat ook het lijstje KPI’s wordt opgeschoond.

Lees ook: KPI’s in de afvalindustrie selecteren: acht voorwaarden

Hoe maak je KPI’s in de afvalindustrie zichtbaar?

Dat kan met waste-dashboards die op basis van de geselecteerde KPI’s cijfers uit meerdere systemen aan elkaar ‘knopen’ en dwarsverbanden leggen. Gegevens uit verschillende softwarepakketten kunnen daardoor in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd. Uit PieterBas en AFAS komen bijvoorbeeld de inzet van medewerkers en materieel (uren), het inzamelen, scheiden, verwerken en transporteren van afval (tonnen) en de kosten versus opbrengen (euro’s). De meerwaarde van waste-dashboards is hiermee dat uren en tonnen kunnen worden afgezet tegen de financiële cijfers. En ook dat periodes met elkaar kunnen worden vergeleken. Een voordeel van waste-dashboards is verder dat gegevens altijd up-to-date zijn. Bedrijven kunnen op basis daarvan processen monittoren en bijsturen, zoals het aanpassen van de planning of het gerichter inzetten van medewerkers en materieel waardoor er meer orders kunnen worden uitgevoerd. Dat bespaart kosten en levert extra omzet op. Mede hierdoor komt het waste-dashboard direct ten goede aan het bedrijfsresultaat.

Lees ook:
Business intelligence in de afvalindustrie: een overzichtelijk dashboard in zes stappen

Waste Insight-dashboard

Waste Insight heeft in samenwerking met Active Professionals meerdere waste-dashboards ontwikkeld, onder meer voor bedrijfsafval, de inzameling met minicontainers of ondergrondse containers, klantenservice en financiële gegevens. De waste-dashboards bieden hen een totaaloverzicht van de hele organisatie, inclusief de verschillende bedrijfsonderdelen en vestigingen. Met name die ‘overview’ is een voordeel. Alle bedrijfsonderdelen zijn zichtbaar in één dashboard. Bedrijven kunnen op basis van die informatie onderdelen en locaties met elkaar vergelijken en de dagelijkse operatie bijsturen. Alle blogposts over KPI’s en waste-dashboards leest u in het dossier Business Intelligence.

Wilt u meer weten over Waste Insight of de waste-dashboards? Neem dan contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820 of e-mail: acornelisse@waste-insight.nl of volgt Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties