Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Nieuwe privacy regelgeving: wat verandert er?

12 december 2017
Regelgeving & Standaards,
0 Reacties
Monique Hennekens privacy afvalindustrie Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe privacyregels te implementeren, want vanaf die datum is de AVG ook daadwerkelijk van toepassing. In de komende blogposts bespreekt privacy-advocaat Monique Hennekens de meest relevante wijzigingen.

Privacy-verordening

De AVG is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Vanaf 25 mei 2018 geldt onze Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens niet meer. Dan geldt de AVG. De privacybeginselen blijven in de AVG hetzelfde. Wel stelt de AVG meer eisen aan de wijze waarop deze beginselen moeten worden nageleefd. De belangrijkste wijziging is de documentatie- en verantwoordingsplicht. Iedere organisatie zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregels. Het kost tijd en inspanning om hieraan te kunnen voldoen. Stel de voorbereiding daarom niet uit!

Nieuwe termen

In de AVG worden andere termen gebruikt dan in de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. De privacyregelgeving maakt onder de huidige wet onderscheid tussen twee rollen: de verantwoordelijke en de bewerker. Onder de AVG zijn deze termen gewijzigd. De verantwoordelijke heet in de AVG verwerkingsverantwoordelijke en bewerker heet verwerker. Voor de verwerking van persoonsgegevens bij afvalinzameling geldt de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke, omdat zij het doel en de middelen bepaalt om deze persoonsgegevens te verwerken. De gemeente kan externe partijen inschakelen om uitvoering te geven aan de afvalinzameling, zoals afvalverwerkers of IT-leveranciers. Deze partijen zijn dan verwerkers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de gemeente. Tussen partijen zal een verwerkersovereenkomst moeten worden gesloten.

Zie ook de eerdere blogpost van Monique:
Privacy bij afvalinzameling: welke afspraken moeten worden gemaakt.

Wijzigingen

De meest relevante wijzigingen van de AVG voor de afvalbranche zijn:

  • Verantwoordingsplicht en het verplichte register van verwerkingsactiviteiten
  • Verplichting tot het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming voor onder meer overheidsinstanties
  • Privacy by design en privacy by default
  • Meer rechten voor burgers, zoals het recht op dataportabiliteit en recht op gegevenswissing

In de volgende blogposts staan deze vier wijzigingen van de AVG centraal.

Risico’s

Vanaf 25 mei 2018 wordt niet alleen de AVG van toepassing, maar gelden ook de nieuwe boetemogelijkheden voor de Autoriteit Persoonsgegevens. De boetes onder de AVG kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is. Naast de mogelijke boete is het risico op reputatieschade minstens zo groot. De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft en publiceert actief. Zeker als zij een handhavingsverzoek krijgt van bijvoorbeeld een burger of werknemer.

Conclusie

Vanaf 25 mei 2018 zal iedere organisatie moeten voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving, de AVG. De meeste relevante wijziging is dat aan de hand van documenten moet kunnen worden aangetoond dat de organisatie ook voldoet aan de AVG. Voorbereiding op de AVG kost tijd en de risico’s bij niet voldoen zijn aanzienlijk. Het is daarom belangrijk om op tijd voorbereid te zijn.

Meer weten?

Lees voor meer informatie over de AVG op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees over het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens deze blogpost van Monique.

Dit is een blogpost in een serie over privacy in de afvalindustrie. De eerdere blogposts van Monique gingen over:
Persoonsgegevens verwerken in de afvalbranche, wat houdt dat in?
Afvalpas? Leg eerst de doeleinden vast!
Persoonsgegevens verwerken met een afvalpas: wat is de grondslag?
Privacy en de afvalpas: verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk
Privacy en de afvalpas: informatieplicht
Beveiliging persoonsgegevens in de afvalbranche
Arnhemse afvalpaszaak: wat kan de afvalbranche ermee?
Meldplicht datalekken in de afvalbranche
Nieuw besluit in de Arnhemse afvalpaszaak
Privacy bij afvalinzameling: welke afspraken moeten worden gemaakt
Privacy bij afvalinzameling: rechten burgers

Haar volgende blogpost gaat over: ‘nieuwe privacy regelgeving: documentatieplicht’.

Wilt u meer weten over privacy in de Nederlandse afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens. Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x