Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Persoonsgegevens verwerken in de afvalbranche, wat houdt dat in?

15 november 2016
Regelgeving & Standaards, Geen onderdeel van een categorie,
2 Reacties
wet-bescherming-persoonsgegevens-privacy-monique-hennekens-waste-insight-nvrd

Gemeenten en afvalverwerkers kunnen gebruik maken van afvalpassen en chips in minicontainers, onder meer om afvalinzameling te optimaliseren en het scheiden van afval te stimuleren. De afvalpassen en de minicontainers worden meestal op adresniveau uitgegeven, niet op persoonsniveau. Zijn dit persoonsgegevens en moet worden voldaan aan de privacyregelgeving? Ja. Een adres is herleidbaar tot een individu en daarom een persoonsgegeven. Dat betekent dat de privacy regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf mei 2018 de Europese privacy verordening, ook van toepassing is binnen de afvalverwerking. Hieronder een toelichting op de begrippen persoonsgegeven en verwerking van persoonsgegevens. In mijn volgende blogposts zal ik de meest relevante vereisten van de privacy regelgeving voor de afvalverwerking bespreken.


Monique Hennekens

monique-hennekens-hekkelman-advocaten-privacywetgeving-waste-insight-blog-nvrd-seminar

Auteur Monique Hennekens is advocaat bij Hekkelman Advocaten. In een serie posts voor het Waste Insight-blog over privacy belicht ze voor de afvalindustrie de belangrijkste onderwerpen. Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacygebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als Europese privacyregelgeving en geeft zij regelmatig cursussen en (in house) trainingen. Op IT-gebied  begeleidt zij zowel leveranciers als afnemers bij diverse IT-projecten en bij het beoordelen of opstellen van contracten, zoals ERP (raam)overeenkomsten, hostingovereenkomsten, softwarelicenties en SLA’s. Zij is een van de sprekers tijdens het seminar ‘Privacy in de afvalbranche’ dat samen met de NVRD wordt georganiseerd.


Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Dat betekent dat niet alleen een naam of een foto persoonsgegevens zijn. Ook adresgegevens, kentekens, e-mailadressen, telefoonnummers en particuliere bankrekeningnummers zijn persoonsgegevens in de zin van de privacy-regelgeving. Deze gegevens zijn namelijk herleidbaar tot een persoon. Het begrip persoonsgegeven wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens heel ruim uitgelegd. Zelfs gegevens die alleen door middel van een koppeling van meerdere bestanden kunnen worden herleid tot een bepaald persoon kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking persoonsgegevens

Iedere handeling die kan worden uitgevoerd met persoonsgegevens wordt in de privacy regelgeving beschouwd als een verwerking. Het kan gaan om het vastleggen, opslaan, aanpassen of gebruiken van persoonsgegevens, maar ook om het raadplegen of juist het anonimiseren of vernietigen van persoonsgegevens. Verwerkingen hebben niet alleen betrekking op tekst, maar ook op het maken of bekijken van camerabeelden of het opnemen of afluisteren van geluidsbestanden.

Milieustraat

Bij de milieustraat kan aan de hand van een afvalpas of bankafschrift worden gecontroleerd of degene die grofvuil komt brengen een inwoner is van de betreffende gemeente. Als de gemeente heeft bepaald dat in specifieke gevallen betaald moet worden voor de hoeveelheid afval kan het voertuig worden gewogen om het bedrag dat betaald moet worden vast te stellen. Daarbij kan het kenteken worden geregistreerd. Ook kunnen beveiligingscamera’s worden gebruikt om diefstal en vandalisme te voorkomen of op te sporen. Al de gegevens die op de afvalpas worden verwerkt of worden geregistreerd aan de hand van een kenteken of camerabeelden zijn verwerkingen van persoonsgegevens. Niet alleen het nummer van de afvalpas of van het kenteken, maar ook de datum, het tijdstip, de hoeveelheid afval en alle andere gegevens die worden verwerkt.

Voldoen aan privacyregels

Omdat het om de verwerking van persoonsgegevens gaat zal voldaan moeten worden aan de privacyregels. Zo moet een gerechtvaardigd doel voor de verwerking zijn vastgelegd, is een wettelijke grondslag vereist, moeten afspraken worden gemaakt bij uitwisseling van deze gegevens (bijvoorbeeld tussen gemeenten en afvalverwerkers), zullen de persoonsgegevens adequaat beveiligd moeten zijn en moeten de burgers goed geïnformeerd worden. Deze vereisten zullen in mijn latere blogposts aan de orde komen.

Ondergrondse containers en minicontainers

Als binnen een gemeente wordt gewerkt met tariefdifferentiatie (DIFTAR), dan heeft de gemeente gegevens nodig over het stortgedrag van haar inwoners om de juiste afvalstoffenheffing te kunnen innen. Daarvoor zullen het aantal ledigingen per huishouden op een ondergrondse container of via mini containers moeten worden geregistreerd. Ook kan het zijn dat in de chips van de minicontainers locatiegegevens worden doorgegeven om deze containers te kunnen traceren als ze zijn zoekgeraakt. Dit zijn allemaal verwerkingen van persoonsgegevens waar de privacyregelgeving op van toepassing is.

Conclusie

Bij de inzameling van afval worden zowel door de gemeenten als door afvalverwerkers persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan om adresgegevens, nummers van en gegevens op afvalpassen, stortgegevens, kentekenregistraties, camerabeelden en locatiegegevens. Bij de verwerking van deze gegevens is de privacyregelgeving van toepassing. Wat de meest relevante eisen uit deze regelgeving zijn zal ik in de volgende blogposts bespreken.

Meer weten? 

Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of lees meer over persoonsgegevens.

Dit is een blogpost in een serie over privacy in de afvalindustrie. De volgende blogposts van Monique gaat over: ‘doel vaststellen van het verwerken van persoonsgegevens met een afvalpas’.

Wilt u meer weten over privacy in de Nederlandse afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens. Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

2 Reacties
Oudste
Nieuwste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
paul van riel
4 jaren geleden

Interessant! Je maakt herkenbaar onderscheid in: 1. zijn het persoonsgegevens 2. hebben we als gemeente een grondslag om die te bewerken 3. is er een legitiem doel rondom bewerking persoonsgegevens bij afvalinzameling 4. hoe privacy te beveiligen Ad 1. ja dus Ad 2. Met de huisvuil-inzamel-plicht voor de gemeente in art. 10.21 Wet milieubeheer hebben we grondslag. Ad 3. Met de doelen terugdringen afvalstroom, verlagen niveau dienstverlening inzameling restafval, lage afvalstoffenheffing, voorkomen afvaltoerisme, efficiënt inzameling, optimale inzamelroute, hebben we dus belang bij registratie van storters incl. mate van gebruik van containers, en toch zeker als je diftar wilt toepassen. Ad… Lees verder »

2
0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x