Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Privacy bij afvalinzameling: rechten burgers

17 oktober 2017
Regelgeving & Standaards,
0 Reacties
Monique Hennekens Waste Insight privacy afvalindustrie

In het kader van de afvalinzameling worden persoonsgegevens van burgers verwerkt. Bijvoorbeeld met een camera bij een milieustraat, via een afvalpas of via chips in minicontainers die zijn gekoppeld aan een adres. Op grond van de privacyregelgeving heeft iedere burger onder meer het recht om te weten welke persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt en om deze te laten verbeteren als deze niet juist zijn. In haar serie over privacy in de afvalindustrie licht advocaat Monique Hennekens in deze blogpost de huidige en komende rechten van de burgers toe.

Inzage- en correctierecht

Iedere burger heeft het recht om een inzageverzoek te doen. Dat houdt in dat de burger kan vragen om een overzicht van alle persoonsgegevens die van hem/haar worden verwerkt. Dat overzicht zal dan binnen vier weken moeten worden verstrekt. In dat overzicht zal duidelijk aangegeven dienen te worden welke persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast zal het ook een omschrijving van het doel van de verwerking moeten bevatten en de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt. De burger kan daarna aan de hand van dit overzicht vragen om verbetering, aanvulling of verwijdering van zijn/haar gegevens als deze onjuist, onvolledig of in strijd met de wet zijn verwerkt. Zo’n verzoek hoeft niet altijd te worden toegekend en kan dus worden geweigerd. In dat geval zal wel de reden van de weigering duidelijk moeten worden aangegeven.

Wie moet de rechten waarborgen?

Bij de afvalinzameling zijn vaak meerdere partijen betrokken die persoonsgegevens verwerken. Niet alleen de gemeente, maar bijvoorbeeld ook een afvalinzamelaar en een softwareleverancier. De gemeente heeft de taak om zorg te dragen voor afvalinzameling en geldt als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. De gemeente zal daarom moeten zorgen dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Zie daarvoor ook mijn eerdere blogposts, zoals die over welke privacyafspraken moeten worden gemaakt: ‘privacy bij afvalinzameling: welke afspraken moeten worden gemaakt?’. Het is dus de gemeente die de rechten van de betrokkenen zal moeten waarborgen. De gemeente kan dat zelf doen of afspreken dat bijvoorbeeld de afvalinzamelaar dat namens de gemeente doet. Een beslissing op een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering geldt als een besluit waartegen de burger bezwaar en beroep kan aantekenen.

Aandachtspunten

Als een burger een verzoek op grond van de privacyregelgeving doet, zal allereerst de identiteit van de verzoeker moeten worden vastgesteld. Dit om te voorkomen dat iemand de persoonsgegevens van iemand anders ontvangt. In het kader van de afvalinzameling zou dat bijvoorbeeld kunnen door het adres van de verzoeker te controleren of het nummer van de afvalpas. Als zich in het overzicht ook persoonsgegevens van derden bevinden, dan zullen die óf verwijderd moeten worden, óf die derde zou zijn mening daarover moeten kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan de stortgegevens van een eerdere bewoner op hetzelfde adres. De gemeente heeft de mogelijkheid om een kleine vergoeding te vragen bij een inzageverzoek. Het bedrag moet wel worden terugbetaald als daarna de persoonsgegevens worden verbeterd, aangevuld, afgeschermd of verwijderd. 

Komende privacyregelgeving

Vanaf 25 mei 2018 krijgen betrokkenen, in het geval van afvalinzameling burgers, meer rechten. Vanaf dat moment geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze AGV geeft burgers het recht op ‘dataportabiliteit’. Dat is het recht op de overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens. Dat betekent dat de persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat moeten worden verstrekt aan de burger als hij/zij daarom vraagt. Meer informatie over ‘dataportabiliteit’ staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Conclusie

Iedere burger heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van haar/hem worden verwerkt en om deze onder meer te laten verbeteren of verwijderen als deze niet juist zijn. Als een burger verzoekt om inzage in zijn/haar persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling zal de gemeente deze rechten moeten naleven. Al dan niet via haar afvalinzamelaar of IT-leverancier. Vanaf 25 mei 2018 heeft de burger bovendien het recht om zijn/haar persoonsgegevens in een gangbaar formaat te ontvangen.

Monique Hennekens Hekkelman Advocaten privacy privacywetgeving Waste Insight blog afvalindustrie

Serie privacy in de afvalindustrie

Dit is een blogpost in een serie over privacy in de afvalindustrie. De eerdere blogposts van Monique gingen over:
Persoonsgegevens verwerken in de afvalbranche, wat houdt dat in?
Afvalpas? Leg eerst de doeleinden vast!
Persoonsgegevens verwerken met een afvalpas: wat is de grondslag?
Privacy en de afvalpas: verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk
Privacy en de afvalpas: informatieplicht
Beveiliging persoonsgegevens in de afvalbranche
Arnhemse afvalpaszaak: wat kan de afvalbranche ermee?
Meldplicht datalekken in de afvalbranche
Nieuw besluit in de Arnhemse afvalpaszaak
Privacy bij afvalinzameling: welke afspraken moeten worden gemaakt

Haar volgende blogpost gaat over: ‘nieuwe privacy regelgeving: wat verandert er?’.

Meer weten?

Wilt u meer weten over privacy in de Nederlandse afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens. Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x