Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

ROI Calculator berekent besparing en efficiëntiewinst Waste Insight

29 maart 2019
Hybride ERP, Waste,
0 Reacties
ROI Calculator digitalisering in de afvalindustrie digitaal rijden onbemand wegen kosten besparen efficiëntiewinst AFAS Software PieterBas Automatisering Waste Insight

Meer dan 1.000 euro per maand. Zo veel bespaart een afvalinzamelaar en -verwerker met vijf wagens die werkt met Waste Insight. En daar blijft het niet bij. Bij dat bedrag komt ook nog eens eens een efficiëntiewinst van ruim 4.700 euro. Het leeuwendeel van dat bedrag – 4.600 euro – komt voor rekening van de tijdwinst als chauffeurs digitaal rijden en onbemand wegen, zegt salesmanager Arjen Cornelisse. De bedragen uit het voorbeeld komen niet uit de lucht vallen. Hij heeft ze becijferd met een ROI Calculator. ‘Bedrijven kunnen met dit excel-bestand berekenen wat de return on investment is van Waste Insight. Met andere woorden: wat zijn de kostenbesparing en de efficiëntiewinst van de maandelijkse investering in het all-in abonnement van Waste Insight’, vat hij dat samen. ‘De ROI Calculator is nu nog een beta release en wordt momenteel door een aantal bedrijven in de praktijk getest.’

>> Foto: De grooste winst zit in digitaal rijden en onbemand wegen, blijkt uit berekeningen met de ROI Calculator (foto van onbemand wegen gemaakt bij Venus Containers voor het boek ‘Digitalisering in de afvalindustrie’).

Kosten besparen en efficiëntiewinst

De ROI Calculator is een hulpmiddel om te berekenen wat afvalinzamelaars en -verwerkers met Waste Insight besparen en wat ze dat aan efficiëntiewinst oplevert, legt Cornelisse uit. ‘De ROI Calculator levert bedrijven die digitaliseren twee belangrijke uitkomsten op. Enerzijds wijst de berekening uit wat ze minder aan cash out hebben’, zoals hij dat noemt. ‘Met andere woorden welk bedrag houden afvalbedrijven daadwerkelijk in hun zak door digitaal te plannen, digitaal te rijden, digitaal te wegen en digitaal te factureren’, vat hij dat samen. ‘Een voorbeeld is de kostenbesparing omdat het papieren geleidebiljet door digitaal rijden overbodig wordt. Maar ook de besparingen op enveloppen en porto omdat er digitaal wordt gefactureerd. Anderzijds is dat de efficiëntiewinst’, noemt Cornelisse als tweede. ‘Wat scheelt digitaliseren medewerkers daadwerkelijk aan tijd en hoe vertaalt zich dat in keiharde euro’s. Op kantoor gaat het dan bijvoorbeeld om de uren die niet hoeven te worden besteed aan printen en handling van documenten.’

Digitaal rijden en onbemand wegen scoort het hoogst

Digitaal rijden scoort het beste, blijkt uit berekeningen die hij aan de hand van praktijkvoorbeelden met de ROI Calculator maakte. ‘Enerzijds levert dat een uren- en daarmee efficiëntiewinst op. Anderzijds scheelt het brandstofkosten omdat ritten optimaal kunnen worden gepland en chauffeurs minder vaak langs kantoor hoeven. In het voorbeeld van het bedrijf van vijf wagens gaat dat om ruim 700 euro per maand’, heeft hij becijferd. ‘Met de ROI Calculator hebben directie en management van bedrijven een strategische tool in handen’, stelt Cornelisse. ‘Ze kunnen op basis van de uitkomsten beargumenteerd onderbouwen of de investering in het maandelijks all-in abonnement van Waste Insight reëel is. We kunnen wel roepen dat Waste Insight kosten bespaart en dat het gebruik efficiëntiewinst oplevert. Maar nu hebben we ook een hulpmiddel omdat te onderbouwen. De eerste praktijktesten wijzen dit ook uit. Om die reden voorziet de ROI Calculator bij bedrijven nu al in een behoefte.’

Waste Insight werkt als één ICT-systeem

Waste Insight is het hybride ERP-systeem waarmee bedrijven in de Vlaamse en Nederlandse afvalindustrie organisatiebreed alle processen digitaliseren en automatiseren, zowel de complete afvallogistiek als financials, CRM en HR. AFAS Software en PieterBas Automatisering namen ruim vijf jaar geleden het initiatief tot Waste Insight. De twee kernpartners hebben de afgelopen decennia hun sporen verdiend. AFAS met software voor het automatiseren van administratieve processen, HR en CRM. Met de software van kernpartner PieterBas automatiseren bedrijven in de afvalindustrie al drie decennia al hun logistieke afvalprocessen. Van plannen, het onderweg mobiel afhandelen van orders, onbemand wegen tot en met digitaal factureren. Waste Insight werkt als één ICT-systeem. Zo is er een centrale debiteuren- en verplichtingenadministratie. Ook worden chauffeurs die zichzelf in AFAS ziek melden automatisch in PieterBas geblokkeerd. Alle koppelingen zijn gecertificeerd en worden elke 24 uur getest.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ROI Calculator of welke mogelijkheden Waste Insight biedt? Neem dan contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820 of e-mail: acornelisse@waste-insight.nl Of kijk op de klantenpagina welke koplopers in de afvalindustrie al kozen voor Waste Insight.

Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties