Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Voordelen

Realtime bedrijfsbrede informatie

De bedrijfsinformatie die u uit Waste Insight haalt, is realtime en bedrijfsbreed. Administratieve handelingen en operationele bewegingen worden direct, automatisch en eenmalig in het systeem vastgelegd. Met ‘één druk op de knop’ overziet u hoe de organisatie ervoor staat en u baseert uw beleidsbeslissingen op de juiste informatie. De managementinformatie die u aan het systeem ontleent is altijd compleet en bijgewerkt tot op vandaag.

Excellente operatie

De Waste Insight software bevat een aantal uiterst effectieve afvalspecifieke toepassingen waarmee u operationele processen zeer efficiënt kunt inregelen. Zo bespaart u met onbemand wegen direct op personeelskosten. Door digitaal rijden worden geen overbodige ritten gereden en u bespaart een substantieel bedrag per begeleidingsbrief. Dankzij route-optimalisatie zamelt u met minder voertuigen meer afval in. Deze verbeteringen hebben een direct positief effect op het financieel resultaat van uw bedrijf.

Effectief registreren en administreren

Waste Insight is volledig geïntegreerd. Gegevens hoeven maar éénmaal ingevoerd te worden. Dit werkt efficiënt en vermindert de foutkans aanzienlijk. Dankzij hulpmiddelen als de WeegApp zijn invoerfouten uitgesloten. Alle bedrijfsgegevens zijn in één systeem opgeslagen en vanuit één dashboard op te roepen.

Eenvoudig beheer en onderhoud ICT

Door uniforme platforms profiteert u van eenvoudig systeem- en databasebeheer, u hoeft geen koppelingen te beheren, bij storingen doet u een beroep op één loket en u hoeft zich niet te bekommeren om afstemming van releases.