Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Waarom papier verleden tijd is: vijf argumenten voor de afvalindustrie

9 november 2018
Partners & Relaties,
0 Reacties
Automatiseren digitaliseren ICT-systeem papier Waste Insight AFAS Software PieterBas Automatisering

Makkelijker en sneller werken, en daardoor kosten besparen. Dat zijn drie van de voordelen van digitalisering en automatisering voor de afvalindustrie. Behalve dat is er ook aanzienlijk minder handling, is alle informatie centraal beschikbaar in één ICT-systeem en kunnen afvalinzamelaars en -verwerkers op basis van managementinformatie processen monitoren en zo snel schakelen. Ook kan het mes in de papierberg waardoor bedrijven bijdragen aan hun duurzaamheidsdoelen, bericht AFAS Software, kernpartner van Waste Insight-kernpartner. De website geeft vijf  argumenten om al het papier voortaan te verbannen naar de papierversnipperaar.

Meer weten? Lees dan ook: ‘Papier bewaren we voortaan in de versnipperaar’.

1: efficiënter: makkelijker en sneller werken

Commerciële voordelen kunnen managers en directie overtuigen de stap te zetten naar digitalisering en automatisering. Denk daarbij aan makkelijker en sneller erken waardoor bedrijven tijd en kosten besparen. Door deze efficiëntieslag kunnen afvalinzamelaars en -verwerkers meer doen met dezelfde mensen. Per saldo zorgt dit voor een hogere omzet zonder extra investering. Bovendien worden bij digitale processen geen ‘analoge’ foutjes gemaakt, zoals vermiste bankafschriften, papieren die onder op de stapel liggen of het doktershandschrift van een collega.

2: duurzaamheid: het mes in de papierberg

Met digitalisering en automatisering kan het mes in de papierberg. Met alle milieuvoordelen van dien. Zo zijn er geen kosten voor papier of printen. Ook sneuvelen er geen bomen, daalt het aantal gereden transportkilometers en neemt de CO2-uitstoot af. Mede daardoor dragen digitalisering en automatisering bij aan de duurzaamheidsdoelen van bedrijven in de afvalindustrie.

3: standaardisatie: verminder het vertragend handwerk

Workflows automatiseren repeterende handmatige administratieve processen. Dit vermindert het vertragend handwerk. Daarvoor wordt het werkproces eenmalig vastgelegd in een zogeheten flow die zich daarna automatisch aan de gekozen processtappen houdt. En zonder een hele papierwinkel kan het proces op elk moment eenvoudig worden aangepast.

4: alle informatie centraal beschikbaar

Digitaliseren en automatiseren betekent in één ICT-systeem alle informatie centraal vastleggen. Dat heeft  meerdere voordelen. Zo worden bijvoorbeeld alle relevante gegevens die bij een opdracht horen aan de betreffende order gekoppeld. Denk aan gewicht, een opmerking die de chauffeur op zijn tablet of boordcomputer maakt of een situatiefoto. Een ander voorbeeld is de factuur. Die is na het aanmaken automatisch beschikbaar in de debiteurenadministratie, inclusief de pdf en alle onderliggende stukken. Bij eventuele vragen van klanten is daardoor al die informatie met één druk op de knop beschikbaar.

5: meten is weten

Digitalisering en automatisering biedt de mogelijkheid om op basis van managementinformatie processen te monitoren en waar nodig snel te schakelen. Een voorbeeld is het aanpassen van de routes voor het ledigingen van rolcontainers als blijkt dat ze de vulgraad van de wagen onder niveau blijft. Voor een optimaal overzicht is een waste-dashboard handig. Gegevens uit verschillende softwarepakketten worden daarvoor in onderlinge samenhang geïnterpreteerd. Met als voordeel dat uren en tonnen kunnen worden afgezet tegen de financiële cijfers.

Waste Insight werkt als één ICT-systeem

Waste Insight is het hybride ERP-systeem waarmee bedrijven in de Vlaamse en Nederlandse afvalindustrie organisatiebreed al hun processen digitaliseren en automatiseren, zowel de complete afvallogistiek als financials, CRM en HR. AFAS Software en PieterBas Automatisering namen bijna vijf jaar geleden het initiatief tot Waste Insight. De twee kernpartners hebben de afgelopen decennia hun sporen verdiend. AFAS met software voor het automatiseren van administratieve processen, HR en CRM. Met de software van kernpartner PieterBas automatiseren bedrijven in de afvalindustrie al drie decennia al hun logistieke afvalprocessen. Van plannen, het onderweg mobiel afhandelen van orders, onbemand wegen tot en met digitaal factureren. Waste Insight werkt als één ICT-systeem. Zo is er een centrale debiteuren- en verplichtingenadministratie. Chauffeurs die zichzelf in AFAS ziekmelden zijn automatisch in PieterBas geblokkeerd. Alle koppelingen zijn gecertificeerd en worden elke 24 uur getest.

Meer weten?

Wilt meer weten over hoe Waste Insight werkt voor de afvalindustrie? Lees dan de blogpost met de drie praktijkvoorbeelden. Of neem contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820 of e-mail: acornelisse@waste-insight.nl Wilt u weten welke koplopers het Vlaamse KMO en Nederlandse MKB in de afvalindustrie al kozen voor Waste Insight? Kijk dan op de klantenpagina.

Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.


Reageer op dit artikel