Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Blogposts advocaat Monique Hennekens gebundeld in whitepaper over privacy

9 april 2018
Regelgeving & Standaards,
0 Reacties
Monique Hennekens Hekkelman Advocaten privacy privacywetgeving Waste Insight blog afvalindustrie

Nog ruim een maand en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, wordt officieel van kracht. Gemeenten en afvalinzamelaars die persoonsgegevens verwerken moeten per 25 mei 2018 ook aan deze nieuwe privacyregelgeving voldoen. Advocaat Monique Hennekens van Hekkelman Advocaten is gespecialiseerd in privacy. Ze schreef als gastblogger voor Waste Insight een serie posts over privacy in de afvalindustrie. Zo vlak voor het in werking treden van de AVG heeft Waste Insight deze gebundeld in een praktische whitepaper. Monique vertelt vlak voor de lancering van deze digitale publicatie waarom privacy ook voor de afvalindustrie belangrijk is.

Waarom geldt de privacyregelgeving ook voor de afvalindustrie?

‘Deze geldt ook voor de afvalindustrie omdat ook daar persoonsgegevens worden verwerkt. Bij de afvalinzameling voor huishoudelijk afval worden bijvoorbeeld adresgegevens van burgers geregistreerd of bezoekgegevens aan de milieustraat of camerabeelden. Al deze gegevens zijn persoonsgegevens. Ook gegevens die alleen indirect te herleiden zijn naar een persoon zijn persoonsgegevens, zoals stortgegevens gekoppeld aan een afvalpas die weer is verbonden aan een adres. Bij iedere verwerking van persoonsgegevens is de privacyregelgeving van toepassing. Denk ook aan de verwerking van de personeelsgegevens of klantgegevens.’

Wat is het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

‘Privacy is een grondrecht. Het doel van de AVG is daarom het beschermen van personen tegen te grote inbreuken op hun privacy door het gebruik van hun persoonsgegevens. Belangrijke uitgangspunten van de AVG zijn dataminimalisatie en transparantie. Dat betekent dat niet meer persoonsgegevens mogen worden verwerkt dan noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken en dat het voor de personen waarvan de gegevens zijn duidelijk moet zijn hoe met hun gegevens wordt omgegaan en wie er toegang heeft tot hun gegevens.’

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de AVG?

‘De belangrijkste wijziging is de zogenaamde verantwoordingsplicht. Iedere organisatie moet aan de hand van documenten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen. Een concrete uitwerking hiervan is de verplichting om een register op te stellen en bij te houden van de verwerkingen van persoonsgegevens. In dat register zal per verwerking onder meer moeten worden aangegeven welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en wie er toegang toe heeft. Daarnaast zullen onder meer overheidsinstanties, zoals gemeenten, verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen. Dat is de interne toezichthouder op de privacyregelgeving en het aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.’

Wat moeten bedrijven doen om te voldoen aan de AVG?

‘In ieder geval een inventarisatie maken van alle gegevensstromen en een register opstellen of bijhouden waarin hun verwerkingen zijn opgenomen. Aan de hand van de inventarisatie zal nagegaan moeten worden of aan de privacybeginselen is voldaan. Zijn de doelen bepaald en worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig? Wat is de grondslag, is de beveiliging afgestemd op de risico’s en zijn de burgers goed geïnformeerd? Is bekend wat er gedaan moet worden als zich een datalek voordoet en als er een verzoek komt van een burger? Mocht dit nog niet zijn ingeregeld is het van belang om een stappenplan te maken met tijdschema en personen aan te wijzen die de diverse stappen binnen het plan zullen oppakken.’

Heb je nog andere tips?

‘Een tip om te kunnen beoordelen of er niet meer gegevens worden verwerkt dan nodig is om na te gaan of sommige databestanden of gegevens daarin helemaal niet worden gebruikt. Komt dat voor, verwijder die databestanden of gegevens dan. Een tip om te beoordelen of reeds verzamelde gegevens voor een ander doel mogen worden verwerkt is na te gaan wat uzelf daarvan zou vinden. Kon de persoon van wie de verzamelde gegevens zijn verwachten dat zijn of haar gegevens voor dat andere doel gebruikt zouden worden? Zo niet, dan is de kans groot dat die nieuwe verwerking met de bestaande gegevens niet (zomaar) mag.’

Whitepaper Privacy downloaden

Advocaat Monique Hennekens is vaste gastblogger van Waste Insight en publiceert maandelijks een blog over privacy in de afvalindustrie. Haar eerste reeks van 15 blogposts is gebundeld in een praktische whitepaper. Wilt u de Whitepaper Privacy downloaden? Klik dan op de afbeelding.

Wilt u meer weten over privacy in de afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens. Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

 

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
Zou graag je gedachten willen weten, s.v.p. laat een reactie achter.x
()
x