Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Implementatiemethodologie

Voor een optimaal resultaat stemmen wij de software van Waste Insight zorgvuldig af op de organisatie en processen in uw bedrijf. Wij doen dit in nauwe samenwerking tussen de projectteams van Waste Insight en van uw organisatie. De kennis van uw gebruikers wordt zorgvuldig gecombineerd met de best-practice-ervaring van Waste Insight.

Gestructureerde implementatieaanpak

Wij implementeren Waste Insight volgens een vaste structuur. We doorlopen een gefaseerd stappenplan, evalueren het resultaat per fase, rapporteren vooraf vastgestelde milestones en voorzien u van complete documentatie.

Projectorganisatie

Ook in de projectorganisatie wordt niets aan het toeval overgelaten. Voor ieder project wordt een projectorganisatie ontworpen waarin hiërarchie van projectmedewerkers, taken en verantwoordelijkheden zorgvuldig vastgelegd worden.