Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Wie zijn onze klanten?

Waste Insight is het hybride ERP-Systeem voor de Vlaamse en Nederlandse afvalindustrie en heeft klanten in vrijwel alle takken van sport; van inzamelaars en recyclers van bedrijfsafval tot inzamel- en reinigsdiensten van huishoudelijk afval. Hiertussen bevinden zich hele grote bedrijven met meerdere vestigingen en vele tientallen auto’s, maar ook kleinere MKB-bedrijven die vanuit één locatie met een tiental auto’s in de regio actief zijn. Gemeenschappelijk kenmerk is dat zij allemaal werken met de gecombineerde standaard software van AFAS en PieterBas.

Onze doelgroep in de NLafvalindustrie

Klanten in de Inzameling en Recycling bedrijfsafval (BA)

Klanten in de Inzameling van Huishoudelijk Afval (HHA)