Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Klanten in de Inzameling en Recycling van Bedrijfsafval

Waste Insight is het hybride ERP-Systeem voor de NLafvalindustrie. Sinds de introductie in 2013 hebben een groot aantal bedrijven in de Inzameling en Recycling van bedrijfsafval (BA) voor de unieke combinatie van AFAS en PieterBas Software gekozen. Hiertussen bevinden zich hele grote bedrijven met meerdere vestigingen en vele tientallen auto’s, maar ook veel kleinere MKB-bedrijven die vanuit één locatie met een tiental auto’s in de regio actief zijn.

Grotere Bedrijfsafval klanten

Baetsen Groep klant Waste Insight afvalinzameling Baetsen Groep
De Baetsen Groep levert een scala aan diensten, waaronder het inzamelen van bedrijfs- en huishoudelijk afval, recycling, kraanverhuur, en grond- en sloopwerken. Duurzaamheid staat bij de Baetsen Groep hoog in het vaandel. De uitdaging is om oude materialen weer een nieuw leven te geven. Het bedrijf zet daarvoor vol in op innovatieve recyclingtechnologieën en een duurzame bedrijfsvoering. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor voor automatisering en digitalisering. Behalve dat hierdoor het mes in de papierberg en er minder onnodige transportkilometers worden gereden, draagt dit ook bij aan de beoogde professionalisering van het bedrijf.Meer weten? Lees hier dan de business case.


Beelen Groep klant Waste Insight afvalinzameling Beelen Groep
Beelen groeide in vijftien jaar uit tot grootste, duurzame aannemer in de sloopsector en heeft inmiddels een stevige reputatie in integraal afvalmanagement en –recycling. Inmiddels sloopt het bedrijf meer dan 350 gebouwen per jaar en recyclet het 99, 5 procent van het (sloop)afval. De Beelen Groep  investeert in innovaties om steeds meer afval in de kringloop op te nemen.


GP Groot klant Waste Insight afvalinzameling GP Groot
De divisie inzameling en recycling zorgt met innovatieve en duurzame logistieke systemen voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afval, of het direct verwerken tot eindproduct. Dit doet het bedrijf voor uiteenlopende opdrachtgevers: van fietsenmakers tot ziekenhuizen, van bouwbedrijven tot supermarkten en gemeenten.


Putman Groep klant Waste Insight afvalinzameling Putman Groep
De Putman Groep met vestigingen in Westervoort en Wijchen is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van produceren en verkopen van primaire en secundaire bouwgrondstoffen, recyclen en inzamelen van bouw- en sloopafval, sloopwerken en infra-werken.


Van Kaathoven Groep klant Waste Insight afvalinzameling Van Kaathoven Groep
De Van Kaathoven Groep is een familiebedrijf met één grote passie: wij zijn weg van afval. Wat anderen als vuilnis, troep en puin beschouwen, ziet het bedrijf als een bron van nieuwe grondstoffen en mogelijkheden. De Van Kaathoven Groep is in staat milieuvriendelijke, innovatieve en kostenbesparende methodes te ontwikkelen die helpen verantwoord met het afvalvraagstuk om te gaan. 


MKB Bedrijfsafval klanten

Swartjes Transport klant Waste Insight afvalinzameling Swartjes Transport
Familiebedrijf Swartjes Transport is leverancier van een totaalpakket aan logistieke- en milieudiensten, zoals afvalverwerking en -inzameling, transport, overslag en handel in (secundaire) bouwstoffen. Al meer dan een halve eeuw en drie generaties lang is het containerverhuur- en transportbedrijf actief in de regio Nijmegen. Op de vestiging kunnen ook afvalstoffen worden aangeleverd en bouwstoffen, zoals zand en grind, worden afgehaald. Klik hier om de business case van Swartjes Transport te lezen.


Zandrecycling Nederland klant Waste Insight afvalinzameling Zandrecycling Nederland
Sinds 1988 het énige bedrijf in Nederland dat zich volledig heeft gespecialiseerd in recycling (reinigen en verwerken) van rioolslib, kolkslib, gemaalslib en veegzand, ofwel RKGV. Klik hier om de business case van Zandrecycling Nederland te lezen.


Bruins en Kwast klant Waste Insight afvalinzameling Bruins & Kwast
Bruins & Kwast Biomass Management is producent en leverancier van secundaire (bio)brandstoffen en grondstoffen, afkomstig uit met name groen-, hout- en hoog-calorische reststromen.

Gebroeders Oudejans Waste Insight AFAS PieterBas Automatisering


Olde Bolhaar Ecoservice Waste Insight AFAS PieterBas AutomatiseringGebroeders Oudejans
Gebroeders Oudejans heeft meerdere ‘dochters’ die zich onder meer bezighouden met GWW-projecten, transport en het verhuur van materieel. Ook zamelt het bedrijf met afzetcontainers, puin in, bouwafval en grof vuil.Olde Bolhaar Ecoservice

Olde Bolhaar Ecoservice heeft twee vestigingen met als kernactiviteit compostering van groenafval. Ook levert het bedrijf compost als grondstof voor de substraatteel en potgrond.


Noord-Nederlandse Reinigingsdienst klant Waste Insight afvalinzameling Noord-Nederlandse Reinigingsdienst
De NNRD zorgt met innovatieve en duurzame logistieke systemen voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afval, of het direct verwerken tot eindproduct. De NNRD werkt voor uiteenlopende klanten: van fietsenmakers tot ziekenhuizen, van bouwbedrijven tot supermarkten en gemeenten.


Paro klant Waste Insight afvalinzameling Paro
Paro is een duurzame dienstverlener in afvallogistiek en afvalverwerking, en een betrouwbare producent en leverancier van primaire en secundaire bouwstoffen. Ondernemen en innoveren volgens de principes van de kringloopeconomie zit diep verankerd in onze bedrijfsvoering. Het heeft Paro in Nederland toonaangevend in afvallogistiek, afvalverwerking en afvalrecycling gemaakt.


Roele de Vries klant Waste Insight afvalinzameling Roele De Vries
De belangrijkste bedrijfsactiviteit van Roele De Vries en tevens specialisme, is de inzameling van uw afval. Roele De Vries doet dit altijd op een duurzame en efficiënte wijze geschiedt. Het streven is om samen met de klanten tot een oplossing op maat te komen, ongeacht de opdracht.Sortiva verwerkt afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. Door dat op een milieubewuste manier te doen, dragen wij bij aan een duurzame samenleving. Afvalstoffen als sloophout, asfalt, betonpuin, kunststof en papier krijgen via recycling een nieuwe bestemming als grond-, bouw- of brandstof.  


Van den Noort klant Waste Insight afvalinzameling Van den Noort
Vanuit de oorsprong groeide Van den Noort de voorbij jaren uit naar een totaalleverancier met een omvangrijk dienstenpakket. Met de vier divisies; Grond- en sloopwerkenZand en puingranulaatContainers en Recycling is de Dongense onderneming Van den Noort een toonaangevende onderneming op het gebied van grond- en sloopwerken, zand en grind, afvalinzameling en recycling.


Sortiva klant Waste Insight afvalinzameling

Sortiva
Sortiva verwerkt afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. Door dat op een milieubewuste manier te doen, dragen wij bij aan een duurzame samenleving. Afvalstoffen als sloophout, asfalt, betonpuin, kunststof en papier krijgen via recycling een nieuwe bestemming als grond-, bouw- of brandstof.  Visser Afvalverwerking, Transport en Recycling klant Waste Insight Visser Afvalverwerking, Transport en Recycling
Visser Afvalverwerking, Transport en Recycling in Harlingen is een vertrouwd gezicht in de wijde omgeving. Het familiebedrijf kent een rijke historie. Al in 1954 begon Visser in de havenstad met het inzamelen van afval. In de loop der jaren zijn wij uitgegroeid tot een volwaardig afvalverwerkingsbedrijf, dat zich bezighoudt met het inzamelen, verwerken en recyclen van uw afval. Daarbij luidt ons motto nog altijd hetzelfde: Visser ATR wil niet de grootste, maar wel de beste zijn.


klant Waste Insight afvalinzameling VLK Recycling
VLK Recycling bestaat uit VLK Papier-en Metaalhandel, VLK Containers en VLK Recycling. Het oudste bedrijf binnen deze groep is al actief sinds 1951. Door alle gespecialiseerde activiteiten te bundelen binnen VLK Recycling, is er een innovatief recyclingbedrijf ontstaan met vele tientallen jaren ervaring en expertise. Klanten kunnen bij VLK Recycling terecht voor alle vragen over afvalverwerking, inzameling en recycling


Wielemaker klant Waste Insight afvalinzameling Wielemaker
Wielemaker bestaat uit een team van ongeveer 70 medewerkers in verschillende disciplines, die allemaal een eigenschap gemeen hebben: het zijn ervaren grensverleggers. Ieder op zijn of haar eigen vakgebied. Samen zorgen zij ervoor dat onze organisatie in staat is zich aan te passen aan de wensen van vele diverse klanten.