Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Samenwerking AFAS en PieterBas

AFAS Software en PieterBas Automatisering

Waste Insight is een initiatief van AFAS Software en PieterBas Automatisering. Beide bedrijven hebben 25 jaar ervaring in het eigen vakgebied en werken al jaren samen. AFAS en PieterBas vertalen hun grondige en uitvoerige vakkennis én ervaring naar solide, geïntegreerde bedrijfssoftware voor de Nederlandse afvalbranche. De hechte samenwerking bewijst zich reeds in meerdere succesvolle implementaties.

Twee oer-Hollandse familiebedrijven

Waar andere softwarepartijen de afvalbranche ‘erbij’ doen of zich baseren op Duitse en Amerikaanse software, ontwikkelen de partners van Waste Insight de software van meet af aan voor de Nederlandse afvalbranche.

PieterBas Automatisering kent de Nederlandse afvalbranche van binnen en van buiten en loopt voorop in kennis van de wet- en regelgeving, verplichte rapportages, processen en procedures binnen de branche. AFAS Software is topspeler in het ontwikkelen van moderne, complete administratieve softwarepakketten voor bedrijven en organisaties in Nederland.

Samen leveren zij een state-of-the-art, bedrijfsbreed automatiseringssysteem dat diepgaand geïntegreerd is en perfect afgestemd op afvalverwerkend Nederland.