Waste Insight
The hybrid ERP solution powered by AFAS software PieterBas Automatisering

Workflow verzuim melden: afwezige belader vervangen door collega die voldoet aan P90-norm

30 november 2018
Partners & Relaties,
0 Reacties
P90-norm workflow verzuim melden AFAS Software PieterBas Automatisering Waste Insight hybride ERP-systeem

Een afwezige belader vervangen door een collega die aan de P90-norm voldoet. Dat voordeel biedt de workflow verzuim melden. Met de workflow kunnen medewerkers zichzelf afwezig melden, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschapsverlof of een (arbeids)ongeval. De melding wordt automatisch verwerkt in in een roosterkalender waaraan standaard ook een gelijkwaardige vervanger is gekoppeld. Daardoor wordt een afwezige medewerkers altijd vervangen door een collega belader die voor dat specifieke werk aan de P90-norm voldoet.

Workflow verzuim melden AFAS Software PieterBas Automatisering Waste Insight

>> Afbeelding: voorbeeld van een workflow verzuim melden. Een workflow maken is niet ingewikkeld. Bedrijven kunnen dat zelf doen op basis van een standaard workflow.

Feilloos en efficiënt werken

Een workflow is een repeterend werkpatroon dat vooraf is vastgelegd in het ICT-systeem. De flow beschrijft de werkzaamheden die de medewerkers in een vaste volgorde uitvoeren. Door taken met workflows te automatiseren worden processen gestandaardiseerd. Met als voordeel dat ze feilloos en efficiënt worden uitgevoerd. Daardoor is de kans op fouten kleiner, zwerven er geen takenlijstjes door de organisatie en is er minder e-mailverkeer. Workflows bieden ook milieuvoordelen omdat het mes in de papierberg kan. Daardoor sneuvelen er geen bomen, neemt het aantal gereden transportkilometers af en daalt de CO2-uitstoot. Er is een duidelijk verschil tussen de workflows verlof aanvragen en de workflow verzuim melden. Bij verlof aanvragen moet de medewerker in de workflow eerst een akkoord krijgen van de leidinggevende voordat hij of zij het verlof daadwerkelijk in de agenda kan zetten als vrije dag(en). Bij verzuim gaat het alleen om een melding. Medewerkers kunnen dat zelf doen op hun PC of via een app op hun smartphone of tablet. Via de workflow wordt de manager automatisch geïnformeerd. Het verzuim wordt tegelijkertijd in een roosterkalender bijgehouden die aan- en afwezigheid aanpast op basis van het rooster, verlofboekingen en verzuimboekingen.

Zicht op beschikbare vervanger

In de afvalindustrie worden workflows voor het melden van verzuim vooral gebruikt door inzamelaars van huishoudelijk afval, zoals Avalex, Spaarnelanden en Reinigingsdienst Midden-Nederland. In de praktijk blijkt dat ze daar onder meer mee starten omdat ze zicht willen hebben op een beschikbare vervanger, mocht een collega niet beschikbaar zijn. Als bijvoorbeeld een belader zich ziek meldt, krijgt de betreffende manager direct een melding via de workflow. Die kan daar gelijk actie op ondernemen en de standaard in de roosterkalender opgenomen vervanger inzetten. Of er kan op basis van de P90-norm gericht naar een vervanger worden gezocht. Dat is voor bedrijven belangrijk om constant aan de norm te kunnen voldoen. Als bijvoorbeeld twee achterladers zijn ingepland op een huisvuilwagen en een van hen – de jongere collega – ziek is, kan deze niet door een oudere collega worden vervangen. Die mag vanwege z’n leeftijd minder zwaar tillen. Als er standaard geen achtervang in de roosterkalender staat, kan de leidinggevende gericht zoeken naar een vervanger, bijvoorbeeld in het eigen personeelsbestand of daarvoor een uitzendbureau inschakelen.

Waste Insight werkt als één ICT-systeem

Waste Insight is het hybride ERP-systeem waarmee bedrijven in de Vlaamse en Nederlandse afvalindustrie organisatiebreed al hun processen digitaliseren en automatiseren, zowel de complete afvallogistiek als financials, CRM en HR. AFAS Software en PieterBas Automatisering namen ruim vijf jaar geleden het initiatief tot Waste Insight. De twee kernpartners hebben de afgelopen decennia hun sporen verdiend. AFAS met software voor het automatiseren van administratieve processen, HR en CRM. Met de software van kernpartner PieterBas automatiseren bedrijven in de afvalindustrie al drie decennia al hun logistieke afvalprocessen. Van plannen, het onderweg mobiel afhandelen van orders, onbemand wegen tot en met digitaal factureren. Waste Insight werkt als één ICT-systeem. Zo is er een centrale debiteuren- en verplichtingenadministratie. Chauffeurs die zichzelf in AFAS ziek melden zijn automatisch in PieterBas geblokkeerd. Alle koppelingen zijn gecertificeerd en worden elke 24 uur getest.

Meer weten?

Wilt u meer weten over workflows? Lees de posts:
Met workflow verlof aanvragen: chauffeur automatisch geblokkeerd in planning
Workflow inkoopfacturen verwerken: standaard profiteren van een betalingskorting

Of kijk op de website van Waste Insight-kernpartner AFAS Software. Wilt meer weten hoe Waste Insight werkt voor de afvalindustrie? Lees dan de blogpost met de drie praktijkvoorbeelden. Of neem contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820 of e-mail: acornelisse@waste-insight.nl Wilt u weten welke koplopers in de afvalindustrie al kozen voor Waste Insight? Kijk dan op de klantenpagina.

Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

Reageer op dit artikel